Presentatie

HPA

AvH: 71,7%

(€ 1.000)  2017(1)  2016(1)
Omzet 114.114 105.578
EBITDA 21.471 20.169
EBIT 9.047 3.703
Nettoresultaat 7.051 2.936
Eigen vermogen (deel groep) 80.076 61.062
Netto financiële positie -193.314 -182.297
Balanstotaal 352.658 337.224
Personeel 1.608 1.547

(1) Inclusief Patrimoine & Santé
(2) Exclusief Patrimoine & Santé

Kerncijfers

Management

Foto’s

HPA

Beneficial interest AvH: 71,7%
AvH Contact: Jan Suykens
www.residalya.com

HPA beheert via haar dochterondernemingen Residalya (exploitatie) en Patrimoine & Santé (vastgoed) een netwerk van 34 rusthuizen in Frankrijk, met een capaciteit van 2.597 bedden en een kinderdagverblijf met 50 plaatsen.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Residalya ontwikkelt sinds meer dan 10 jaar een zeer kwaliteitsvol aanbod dat gebaseerd is op een goede samenwerking tussen haar werknemers, haar bewoners en de overheden die het beleid rond residentiële ouderenzorg bepalen. Patrimoine & Santé is de eigenaar van een belangrijk deel van het door Residalya uitgebate vastgoed.

2017 werd gekenmerkt door de voltooiing van de herstructurering van het aandeelhouderschap van HPA. Conform de akkoorden met Eric Duval werd begin 2017 de 21,8% die AvH nog aanhield in Holding Groupe Duval omgeruild tegen aandelen van Patrimoine & Santé. Deze werden vervolgens ingebracht in HPA. HPA heeft aldus op het einde van het boekjaar 2017 100% van de aandelen van Residalya en van Patrimoine & Santé in handen.

HPA

 

Financieel overzicht 2017

In vergelijking met 2016 kende de bezettingsgraad in 2017 een lichte terugval tot 96,6%. De voornaamste oorzaak was de wintergriep begin 2017, die enerzijds HPA’s residenten zwaar heeft getroffen maar anderzijds ook de ouderenbevolking in het algemeen. Hierdoor was er een vertraging merkbaar in de instroom van nieuwe bewoners.

Residalya realiseerde in 2017 een omzet van 114,1 miljoen euro, een stijging met 8,1% in vergelijking met 2016. Deze evolutie is te danken aan een uitbreiding van de perimeter met twee nieuwe residenties en de verdere integratie van de crèche en het rusthuis van Laval dat nu voor het volledige jaar mee opgenomen wordt na verhoging van de participatie medio 2016. De omzetstijging is tevens het resultaat van de continue commerciële inspanningen die geleverd worden ondanks een minder gunstige marktcontext en een zeer concurrentiële omgeving.

De EBITDAR bedroeg 25,4 miljoen euro, een stijging met 9,0% ten opzichte van 2016. De EBITDA eindigde op 21,5 miljoen euro. HPA is eigenaar van bijna 80% van haar vastgoedactiva. De nettowinst van 2017 werd voor 4,2 miljoen euro beïnvloed door een positief belastingeffect.

De nettoschuld, die voornamelijk uit vastgoedschulden bestaat, steeg met 11,0 miljoen euro als gevolg van overnames en uitbreidingswerken tijdens het boekjaar.

 

Operationeel overzicht 2017

Het netwerk werd in 2017 uitgebreid met de verwerving van twee nieuwe residenties (gebouwen en exploitatie). Résidence Pyla sur Mer (Gironde) heeft een capaciteit van 60 bedden en zal in de komende twee jaar uitgebreid worden naar 83 bedden. Dit zal het mogelijk maken het huidige gebouw te moderniseren en de omvangrijke grondoppervlakte die samen met de residentie werd verworven te valoriseren. Villa Thalia (Chalon-sur-Saône) heeft een capaciteit van 95 bedden en vervolledigt de aanwezigheid van HPA in Bourgogne- Franche-Comté. Ook voor deze residentie zijn renovatie- en uitbreidingswerken gepland die in 2020 voltooid zouden moeten zijn. Deze moeten toelaten een differentiërend en performant woon- en zorgaanbod te bieden in een gebied met een hoogbejaarde bevolking.

Tegelijkertijd verlopen de uitbreidingen en nieuwbouwactiviteiten op het bestaande vastgoed in lijn met de voorziene planning. In Besançon wordt de huidige exploitatie uitgebreid met 14 rusthuisbedden en 25 appartementen voor zelfstandig wonen. De oplevering wordt in het voorjaar van 2018 verwacht. Nadien volgt een gedeeltelijke opfrissing van het bestaande gebouw.

Residalya en Patrimoine & Santé hebben ook verscheidene nieuwbouwprojecten in de steigers staan met als doel bestaande exploitaties te verhuizen naar vastgoed dat meer beantwoordt aan de hoge kwaliteitsstandaard. In Taillan Médoc worden twee bestaande residenties (Clos Caychac en Aloha) samengebracht op één locatie, die een capaciteit zal hebben van 80 rusthuisbedden en 24 appartementen van zelfstandig wonen. Deze zullen in het voorjaar van 2019 klaar zijn. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de verplaatsing van Villa Charlotte - Ain naar Oyonnax en de verplaatsing van de residenties Le Rivage en Ambroise Paré naar een andere locatie in Lyon.

 

Vooruitzichten 2018

Uit operationeel oogpunt zal het boekjaar 2018 gericht zijn op het optimaliseren van de bezettingsgraad, alsook van de gemiddelde dagprijs, mits behoud van competitiviteit.

De opening van een Résidence Autonomie (appartementen voor zelfstandig wonen) in Besançon zal de positionering van dit nieuw type voorziening in de onmiddellijke nabijheid van de door Residalya beheerde rusthuizen bevestigen. In 2018 worden ook de renovatiewerken voortgezet van Demeure du Bois Ardent (Manche), de residenties Les Cinq Sens (Gard) en La Lande Saint-Martin (Loire Atlantique). De nieuwbouw in Taillan (Gironde), Oyonnax (Ain) en Tourde- Salvagny (Rhône) wordt versneld.

Residalya blijft nieuwe uitbreidingsopportuniteiten van haar netwerk bestuderen, onder meer de integratie van sociale residenties zonder winstoogmerk door middel van beheersmandaten en de aankoop/bouw van exploitatievastgoed. Het is de bedoeling om zowel haar imago als sociaal operator te versterken als verdere synergieën te bewerkstelligen.

Open

Persberichten