Presentatie

Extensa Group

AvH: 100%

(€ miljoen) 2017 2016
Participatie in Leasinvest Real Estate (LRE) 0,0 104,3(1)
Tour & Taxis 215,4 359,8
Cloche d'Or 77,4 80,3
Andere posities 48,5 58,3
Cash & Equivalent 28,4 32,9
Andere activa 42,3 18,2
Totaal actief 412,0 653,8
     
Eigen vermogen (deel groep) 163,6 242,4
Minderheidsbelangen 20,1 5,7
Financiële schuld(2) 129,8 293,0
Andere passiva 98,5 112,7
Totaal passief 412,0 653,8

(1) Aantal aandelen 1.444.754 (29,3%); aandelen via AvH: 37.211
(2) Netto financiële schuld: € 100,3 mio (2017), € 260,1 mio (2016), € 227,9 mio (2015)

Kerncijfers

Management

Foto’s

Extensa Group

Beneficial interest AvH: 100%
AvH Contact: Jan Suykens
www.extensa.be

Extensa is een vastgoedontwikkelaar met focus op grootschalige binnenstedelijke projecten in België en het Groothertogdom Luxemburg.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Financieel overzicht 2017

Extensa Group evenaarde in het boekjaar 2017 met een nettowinst van 29,9 miljoen euro het goede resultaat van 2016 (30,4 miljoen euro).

De brutobijdrage van Tour & Taxis bedroeg 16,8 miljoen euro. Dit resultaat vloeit voort uit de verhuur en het beheer van eigendommen (zoals de Sheds, Hôtel de la Poste, parkings, evenementen), de verkoop van appartementen in de residentie Gloria en de bijdrage van het project VAC De Meander (Herman Teirlinck-gebouw), dat aan de huurder op lange termijn (de Vlaamse Regering) werd opgeleverd en aan Baloise Group werd verkocht.

In Luxemburg leverde Cloche d’Or een brutobijdrage op van 27,2 miljoen euro uit twee kantoorprojecten in aanbouw en de verkoop van appartementen.

Het balanstotaal daalde van 653 miljoen euro eind 2016 naar 412 miljoen euro eind 2017, voornamelijk wegens de verkoop van de aandelen in VAC De Meander. Het eigen vermogen daalde van 242 miljoen euro eind 2016 naar 164 miljoen euro. Extensa heeft in 2017 haar 29,3%-belang in Leasinvest Real Estate verkocht aan AvH en vervolgens een dividend uitgekeerd van 156,8 miljoen euro, wat de significante daling van het eigen vermogen van Extensa verklaart.

 

Operationeel overzicht 2017

Stadsontwikkelingsprojecten

Het speciale bestemmingsplan voor de volledige Tour & Taxis-site in Brussel werd in juni 2017 goedgekeurd en schept een duidelijk juridisch kader voor de verdere ontwikkeling.

Het kantoorgebouw Herman Teirlinck (bruto 48.096 m²) werd in augustus 2017 aan de Vlaamse Regering opgeleverd. Dit energie-efficiënte gebouw is volledig operationeel als het nieuwe Vlaams Administratief Centrum in Brussel. In november 2017 voltooide Extensa de verkoop van de projectonderneming aan Baloise Group. De brutobijdrage wordt verwerkt volgens het voltooiingspercentage van het gebouw (2015-2017) en bedroeg 10,9 miljoen euro in 2017. Extensa heeft met de opbrengst van deze verkoop het saldo afbetaald van het overbruggingskrediet van 75 miljoen euro dat het begin 2015 had genomen om haar aandeel in Tour & Taxis met 50% te verhogen.

De 115 appartementen van de residentie Gloria, het eerste appartementsgebouw op de Tour & Taxis-site, werden in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. Eind 2017 waren alle wooneenheden verkocht, op één na (een modelappartement).

De bouwvergunning voor de rest van de residentiële buurt en voor de ‘Gare Maritime’ is nog in behandeling en wordt in 2018 verwacht.

De renovatie van de bestaande structuur van de ‘Gare Maritime’ is gestart en zal in het tweede kwartaal van 2018 voltooid zijn. Dit vroegere goederenstation (40.000 m²) wordt het nieuwe middelpunt van de Tour & Taxis-site en combineert werkruimte, themawinkels en een food court. Enkele van de omliggende gebouwen (de Quai, ‘De Gevaarlijke Producten’) werden ook gerenoveerd en worden vooral gebruikt voor evenementen. Eind 2017 was ongeveer 40% van de kantoorruimte van de ‘Gare Maritime’ het voorwerp van ondertekende intentiebrieven van toekomstige huurders.

Op het terrein aan de Willebroekkaai startte Extensa het Riva-project met 139 appartementen met zicht op het kanaal en het Koninklijk Pakhuis. Eind 2017 waren voldoende reserveringen ondertekend om met de bouw te beginnen. De bouw van de nieuwe Picardbrug door Beliris zal in het tweede kwartaal van 2018 beginnen.

In het kader van het Cloche d’Or-project heeft Grossfeld PAP (Extensa 50%) aankoopopties op zeer goed gelegen terreinen in het zuiden van de stad Luxemburg. De aanleg van de twee nieuwe boulevards door de stad Luxemburg en de Luxemburgse staat vordert volgens plan. Delen van de nieuwe wegen zijn al geopend voor het publiek.

De verkoop op plan van de appartementen begon in oktober 2014. Eind 2017 waren 803 wooneenheden verkocht, wat de verwachtingen overtreft. De bouwwerken gaan verder en de marges worden verwerkt volgens hun vooruitgang. De bouwwerken voor de hoofdkantoren van Alter Domus (10.500 m²) en Deloitte Luxembourg (30.000 m²) evolueren ook volgens plan. De oplevering is nog altijd voorzien voor het derde kwartaal van 2018. In december 2017 begonnen exclusieve onderhandelingen met Ethias en Integrale over de verkoop van het project Deloitte.

 

Verkavelingen en residentiële projecten in België

Verscheidene nieuwbouwprojecten doorlopen de administratieve procedures om uitvoerbare vergunningen te verkrijgen. In Vlaanderen omvat de portefeuille projecten in Edegem, Schilde, Wuustwezel, Kapellen, Brasschaat, Zoutleeuw, Roeselare en Leuven.

Het ‘Groeningen’-project in Kontich (650 huizen en appartementen) werd door de gemeente goedgekeurd maar is het voorwerp van beroepsprocedures door derden. In Wallonië gaan de planningprocedures voor de projecten in Waver, Terhulpen en Tubeke verder.

Alle appartementen van het binnenstedelijke project ‘De Munt’ in Roeselare (Extensa 50%) zijn opgeleverd, maar zijn nog niet volledig verkocht.

 

Slowakije, Roemenië, Turkije

In Trnava, Slowakije, blijft Top Development (Extensa 50%) haar retailpark (7.730 m²) beheren en overweegt het de verkoop van haar energienet in 2018. Bijkomende verkopen of ontwikkelingen van de beschikbare terreinen worden onderzocht.

In december 2017 werd Extensa na jaren procederen de volledige eigenaar van de grondposities in Roemenië (die voordien in een 50% joint venture werden gehouden), zodat de ontwikkeling kan vorderen.

Voor de grondpositie in de Topkapi-buurt (Zeytinburnu) in Istanboel wordt met de overheid onderhandeld over het ontwikkelingsproject (ongeveer 250 appartementen). Een bouwvergunning wordt in 2018 verwacht.

 

Vastgoedinvesteringen

Eind 2017 bleven naast de erfgoedgebouwen op de Tour & Taxis-site nog 4 andere gebouwen in portefeuille, met een totale boekwaarde van 11 miljoen euro. Een van deze laatste gebouwen zal in het eerste kwartaal van 2018 worden verkocht. De andere blijven volledig verhuurd.

 

Vooruitzichten 2018

De lopende projecten op Tour & Taxis en Cloche d’Or zullen ook in 2018 en de daaropvolgende jaren de resultaten ondersteunen.

 

Open

Persberichten