Presentatie

Anima Care

AvH: 92,5%

(€ 1.000) 2017 2016
Omzet 75.182 56.438
EBITDA 14.281 13.094
EBIT 6.232 8.392
Nettoresultaat 4.799 3.939
Eigen vermogen (deel groep) 54.295 46.645
Netto financiële positie -85.247 -72.705
Balanstotaal 172.929 151.902
Personeel 1.365 1.119

Kerncijfers

Management

Foto’s

Anima Care

Beneficial interest AvH: 92,5%
AvH Contact: Jan Suykens
www.animacare.be

Anima Care legt zich toe op de zorg- en gezondheidssector in België en focust op het hogere marktsegment van de residentiële ouderenzorg. Anima Care investeert zowel in de uitbating als in het vastgoed.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Anima Care exploiteert per 31 december 2017 2.010 bedden: 1.728 rusthuisbedden, 77 bedden herstelverblijf en 205 assistentiewoningen, verspreid over 20 zorgcentra (8 in Vlaanderen, 8 in Brussel, 4 in Wallonië).

Anima -care

 

Financieel overzicht 2017

Anima Care realiseerde in 2017 een omzet van 75,2 miljoen euro. De omzetstijging met 18,8 miljoen euro t.o.v. 2016 is voornamelijk te danken aan de recente acquisities. De impact van de 6 overnames die in 2017 werden gerealiseerd werd nog versterkt door de bijdrage voor een volledig jaar van Le Birmingham en Duneroze. Deze 2 residenties, samen goed voor 260 bedden, werden vanaf het vierde kwartaal van 2016 meegenomen in de resultaten.

De EBITDAR nam toe tot 16,1 miljoen euro (2016: 14,0 miljoen euro). De nettowinst van 2017 bedroeg 4,8 miljoen euro (2016: 3,9 miljoen euro).

Het eigen vermogen van de groep is gestegen van 46,6 miljoen euro per eind 2016 tot 54,3 miljoen euro per eind 2017. In 2017 werd het kapitaal voor 2,0 miljoen euro bijkomend volgestort. Eind 2017 blijft er nog 4,7 miljoen euro aan kapitaal te volstorten.

De netto financiële schulden namen toe van 72,7 miljoen euro per eind 2016 naar 85,2 miljoen euro per eind 2017. De toename van de nettoschuldpositie is voornamelijk toe te schrijven aan de financiering van de overnames van de 6 woonzorgcentra die in 2017 werden verworven en van de diverse bouwprojecten die in 2017 werden opgestart. De recente overnames en de investeringen in de nieuwbouwprojecten vertalen zich in een stijging van het balanstotaal van 151,9 miljoen euro per eind 2016 tot 172,9 miljoen euro per eind 2017.

 

Operationeel overzicht 2017

Anima Care kende in 2017 een sterke groei van haar activiteiten. Via acquisities nam het aantal zorgcentra toe van 14 naar 20 en steeg het aantal rusthuisbedden in uitbating van 1.347 per eind 2016 naar 1.728.

  • Eind maart werden 3 Brusselse rusthuizen van Valmont Santé Belgium, die samen 167 rusthuisbedden uitbaten, overgenomen. La Roseraie te Anderlecht telt 72 bedden. De rusthuizen Arcade en Eden te Sint-Lambrechts-Woluwe hebben respectievelijk 57 en 38 bedden in exploitatie. Eden zal in de loop van 2019 verhuizen naar een nieuwbouw met een capaciteit van 120 rusthuisbedden te Vorst.
  • In juni werd Atrium met 47 bedden in uitbating te Kraainem overgenomen.
  • De overnames van Edelweiss, dat 67 bedden uitbaat in Anderlecht, en van Neerveld, met 100 bedden te Sint-Lambrechts-Woluwe, werden in de loop van de maand december afgerond.

De 22 assistentiewoningen in de uitbreidingsnieuwbouw te Blegny werden in juli in gebruik genomen.

Daarnaast werden in de loop van 2017 verschillende bouwprojecten opgestart.

  • De nieuwbouw op de site Erasmus Gardens te Anderlecht zal een capaciteit hebben van 159 rusthuisbedden, aangevuld met 34 assistentiewoningen. Het gebouw zal in het voorjaar van 2019 in gebruik worden genomen.
  • In Zoutleeuw bouwt Anima Care een zorgcentrum met 43 rusthuisbedden, 30 bedden herstelverblijf en 20 assistentiewoningen. Deze nieuwbouw zal in het voorjaar van 2019 worden opgeleverd.
  • Het nieuwe rusthuis te Vorst zal 120 rusthuisbedden tellen. Deze nieuwbouw wordt samen met Care Property Invest gerealiseerd en zal eveneens in het voorjaar van 2019 de deuren openen.
  • De uitbreidingsnieuwbouw met 30 bedden herstelverblijf te Aalst zal tegen de zomer van 2018 klaar zijn.
  • In het woonzorgcentrum Kruyenberg te Berlare werden grondige verbouwingswerken aangevat. De verbouwingen gebeuren in diverse fasen en zullen tegen eind 2018 worden afgerond.

 

Vooruitzichten 2018

In januari 2018 heeft Anima Care het woonzorgcentrum Ark van Noé, met 57 rusthuisbedden in uitbating, te Grote-Spouwen (Bilzen) overgenomen. Anima Care neemt eveneens het nieuwbouwproject met een capaciteit van 99 woongelegenheden in het centrum van Grote-Spouwen over. De verhuis van Ark van Noé naar de nieuwbouw is gepland voor medio 2019.

In 2018 zal Anima Care haar focus vooral leggen op de integratie en de verbetering van de operationele processen van de recente acquisities en op de opvolging van de diverse bouwprojecten.

Verschillende projecten zijn in voorbereiding, o.a. verbouwingswerken te Awans en een nieuwbouw op de site van Tour & Taxis.

Anima Care heeft de ambitie om verder te blijven groeien via overnames, via nieuwbouwprojecten en via de uitbreiding van haar dienstenpakket. Schaalvergroting is immers de belangrijkste bouwsteen om de toekomstige winstgevendheid verder te verbeteren. Anima Care zet resoluut in op kwaliteit. Via de ontwikkeling en integratie van performante systemen en processen werkt Anima Care constant aan de verbetering van haar operationele werking. Anima Care combineert een optimale dienstverlening met investeringen in kwaliteitsvol vastgoed en is met haar 100% Belgische verankering een unieke zorgverstrekker in de Belgische markt.

Open

Persberichten