Private Banking

 Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH   
(€ mio) 2016 2017
Finaxis -1,0 -0,9
Delen Private Bank 69,2 83,3
Bank J.Van Breda & C° 29,7 30,8
ASCO-BDM 0,6 0,7
Private Banking 98,5 113,9