Sofinim is een vooraanstaande Belgische investeringsmaatschappij gespecialiseerd in private equity. Zij stelt risicodragend groeikapitaal ter beschikking van middelgrote en grotere ondernemingen. Hierbij hanteren wij een industriële en langetermijnvisie.

Wij mengen ons niet in het operationeel beleid van bedrijven waarin we investeren. Wij wensen de plaats van de ondernemer niet in te nemen, maar kiezen voor partnership met het management en de aandeelhouders. Dit houdt in dat we pro-actief strategisch meedenken en de operationele en financiële gang van zaken opvolgen op het niveau van de Raad van Bestuur. Verder willen wij een klankbord zijn dat de bekommernissen van het management deelt en begrijpt.

 • Wij zijn vertrouwd met verschillende industriële takken en sectoren en hebben ervaring in verschillende landen. Wij bieden een ervaren en stabiel team met specifieke knowhow en onderhouden een uitgebreid netwerk van contacten.
 • Wij focussen op bedrijven met een ervaren management, goede winstvooruitzichten en een meer dan gemiddeld groeiprofiel. Wij financieren (management) buy-outs en buy-ins, verstrekken groeikapitaal en verwerven zowel minderheids- als meerderheidsparticipaties. Wij investeren zowel op lange als op korte termijn. Dankzij onze solide balans kunnen wij het dividendbeleid afstemmen op de financiële noden van de onderneming en bijkomende kapitaalverhogingen onderschrijven indien het bedrijf op een rendabele wijze blijft groeien.Wanneer staan wij voor u klaar?

Of het nu gaat om de gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, of de financiering van grote investerings- of acquisitieprojecten gekoppeld aan de strategische begeleiding van management en aandeelhouders: wij staan voor u klaar. In al deze situaties kunnen middelgrote en grotere ondernemingen bij ons rekenen op flexibele en op maat gemaakte oplossingen:

 • Groeikapitaal: capaciteitsuitbreiding, lancering van een nieuw product, penetratie van een nieuwe geografische markt, etc.
 • Financiering voor overnames door (extern) management (MBO/MBI)
 • Kapitaal voor de overname van (familiale) aandelen
 • Acquisitiefinanciering voor de overname van een ander bedrijf (buy & build)
 • Pre-flotation funding in de aanloop naar een beursintroductie

 Wij investeren in principe niet in opstartende bedrijven en investeringsfondsen.

 

Welke bedrijven zoeken wij?

Sofinim is geïnteresseerd in middelgrote en grotere ondernemingen met:

 • een bekwaam en gedreven managementteam
 • een duidelijke visie en een uitgewerkt bedrijfsplan
 • een stabiele en stevige marktpositie
 • een uitstekende financiële track record
 • winstgevende groeiperspectieven
 • transparante beslissingsprocedures die onderbouwd worden door een performant en nauwgezet rapporteringssysteem
 • een hoofdkwartier in de Benelux of in een straal van ca. 300 km eromheen
 • Europese ambities 

 

Wat bieden wij u?

Sofinim levert naast kapitaal ook toegevoegde waarde op andere vlakken.

Financiële en aandeelhoudersstabiliteit

Sofinim heeft een breed financieel draagvlak dat toelaat de participaties met gezonde groeiperspectieven te ondersteunen op langere termijn. Daarom wordt het dividendbeleid afgestemd op de financiële noden van de onderneming en hanteren we een politiek van vervolginvesteringen: in het recente verleden waren 50% van de geïnvesteerde bedragen vervolginvesteringen in bestaande participaties. Zo blijven we de groei financieel steunen.

Kennis en ervaring

Sofinim denkt strategisch mee met het management en volgt uw bedrijf actief op. Dit kan dankzij de uitgebreide kennis en ervaring van een multidisciplinair en stabiel team van ervaren professionals, die ook zelf in het lijnmanagement hebben gestaan.
Wij beschikken verder over ervaring met grotere transacties in de Benelux waarbij wij optreden als lead investor die desgevallend een aantal partijen samenbrengt en de transactie kan coördineren.

Netwerk in België en in het buitenland

Dankzij de jarenlange ervaring, credibiliteit en vertakkingen van onze aandeelhouders beschikken wij over een uitgebreid netwerk van Belgische en buitenlandse contacten.

Corporate governance

Wij ondersteunen actief de inspanningen die in België op dit vlak geleverd worden.

Snelle en onafhankelijke beslissingsprocessen

Wij zijn een klein team dat korte communicatielijnen onderhoudt met zijn Raad van Bestuur en aandeelhouders.

 

Voor meer informatie, contacteer het Sofinim team.