Woord van de voorzitters

Av H-Foto _Voorzitters _2016Dames en heren aandeelhouders,

De wereldeconomie werd in 2017 gekenmerkt door zeer uiteenlopende feiten en emoties. In de VS leidde de verkiezing van Trump enerzijds tot enige euforie op de beurzen en anderzijds tot wereldwijde vrees voor protectionistische gevolgen van de ‘America First’ politiek. In Europa heerst er enerzijds onzekerheid over de timing en de gevolgen van de Brexit-stemming en anderzijds hoop op grondige economische hervormingen dankzij o.m. de verkiezing van Emmanuel Macron tot Franse president. Terwijl het IMF haar groeiprognoses positief bijstelt (VSA: 2,7%, Europa: 2,2%) neemt het aantal geopolitieke conflicten of broeihaarden toe.

Tegen deze ‘volatiele’ achtergrond hebben de kernparticipaties van de AvH-groep solide resultaten gerealiseerd over 2017. Het geconsolideerd nettoresultaat (deel AvH) bedraagt 302,5 miljoen euro, wat een stijging vertegenwoordigt van 35% tegenover 2016 (224,2 miljoen euro). Dit is nog net geen recordresultaat, aangezien in 2006 een netto geconsolideerd resultaat van 307,6 miljoen euro werd behaald, weliswaar dankzij een uitzonderlijke meerwaarde van 150 miljoen euro op de verkoop van Quick Restaurants.

In 2017 vloeit dit groepsresultaat voor 91,5% (277 miljoen euro) voort uit de recurrente bijdrage van de 4 kernsectoren. Dit vertegenwoordigt op zichzelf een groei van 7% t.o.v. 2016 (259 miljoen euro). Deze solide groei is het resultaat van een sterke bijdrage van al deze kernsectoren, waarbij de sterkste groei (+15,6%) en de sterkste bijdrage (41%, of 113,9 miljoen euro) komt van ons ‘Private Banking’ segment met Delen Private Bank en Bank J.Van Breda & Co.

Waar in 2015 de sectoren ‘Marine Engineering’ en ‘Private Banking’ nog 83% vertegenwoordigden van dit ‘recurrent’ groepsresultaat, is dit over 2017 gedaald tot 74%, en dit niettegenstaande hun eigen goede resultaten. De belangrijkste verklaring ligt in de gestegen bijdrage van de winsten uit ‘Real Estate & Senior Care’ over 2017, goed voor 54,3 miljoen euro, en de gestegen bijdrage - mede dankzij ons gestegen aandelenpercentage - van SIPEF (15,9 miljoen euro).

De resultaten over 2017 zijn dus niet alleen in absolute termen zeer goed, maar kwalitatief misschien wel de beste ooit dankzij het recurrent karakter van de winst en een evenwichtige spreiding binnen alle kernsectoren.

Het geconsolideerd nettoresultaat werd ook beïnvloed door 2 uitzonderlijke elementen. Enerzijds waren er netto meerwaarden en waardeverminderingen ten belope van 17,6 miljoen euro, bestaande uit meerwaarden uit de verkoop van onze participaties in Groupe Ogeda (13,9 miljoen euro) en NMP (21,2 miljoen euro). Deze werden deels gecompenseerd (t.b.v. 18 miljoen euro) door uitzonderlijke waardeverminderingen. Het deel van AvH in een herwaarderingsmeerwaarde die SIPEF moest uitdrukken als gevolg van het verwerven van de exclusieve controle over PT Agro Muko leverde bovendien een herwaarderingsmeerwaarde op van 19,8 miljoen euro.

De uitzonderlijke resultaten zijn de reflectie van de strategische prioriteiten die AvH zich gesteld heeft. AvH wil zich nog meer focussen op een beperkter aantal strategische deelnemingen met recurrent groeipotentieel op lange termijn. In dit kader past de strategische en financiële steun die AvH heeft gegeven aan SIPEF in het kader van de acquisities van Agro Muko en Dendymarker, en die t.b.v. 97,1 miljoen USD gefinancierd werd via een kapitaalverhoging. AvH investeerde ongeveer 40 miljoen euro bijkomend in SIPEF en trok haar deelnemingspercentage op tot 30,25%.

In dit kader past tevens de verkoop van A.A. Van Laere aan CFE en de verkoop van NMP aan het Havenbedrijf Antwerpen. Bovendien werd in december ook een akkoord bereikt over de verkoop van BDM-Asco aan de Amerikaanse verzekeringsgroep The Navigators Group. Deze transactie zal pas in 2018 bijdragen tot het resultaat. Eveneens in 2017 werd onze deelneming (3%) in Ogeda samen met alle andere aandeelhouders verkocht aan de Japanse groep Astellas, werd een princiepsakkoord bereikt over de verkoop van Transpalux en wordt OQM voortaan als ‘bestemd voor verkoop’ aangehouden. Aldus vereenvoudigt de groepsstructuur van AvH aanzienlijk door de eliminatie van deze lijnen.

De nettocashpositie van AvH bedraagt per 31 december 2017 80,2 miljoen euro.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor het dividend te verhogen in lijn met de verhoging van het recurrente resultaat, met 8% tot 2,20 euro per aandeel, hetzij een totaal bedrag van 73.693.188 euro.


DEME realiseerde in 2017 een omzetgroei van 20% tot 2.365,7 miljoen euro (2016: 1.978,2 miljoen euro) met een stabiele EBITDA van 456,2 miljoen euro (2016: 450,1 miljoen euro) en een stabiel nettoresultaat van 155,1 miljoen euro (2016: 155,3 miljoen euro). Niettegenstaande een investeringsprogramma voor 8 nieuwe schepen (capex in 2017 van 614 miljoen euro) bleef de nettoschuldpositie met 296,2 miljoen euro op een zeer behoorlijk niveau.

Deze gunstige ontwikkeling is het resultaat van een strategische beslissing 15 jaar geleden om te geloven en te investeren in het potentieel van offshore wind voor de marine engineering business. GeoSea realiseerde in 2017 een omzet van meer dan 1 miljard euro. DEME wenst haar leidende marktpositie in deze markt te bestendigen door blijvend te investeren in nieuwe schepen (hefeiland Apollo, kabellegschip LivingStone, next generation installatieschip Orion met een liftcapaciteit van 5.000 ton) en door de acquisitie van A2SEA, de specialist op het vlak van de installatie van offshore windturbines.

DEME gelooft sterk in het potentieel van marine engineering en heeft in dit kader 72,5% verworven in G-tec, een geotechnisch en geologisch onderzoeksspecialist.

Inclusief de nog niet definitief bevestigde orders bedraagt het orderboek een historisch niveau van 5.264 miljoen euro, met een sterk gediversifieerd karakter van baggerwerken, offshore maritieme werken en ‘natte’ burgerlijke bouw.

CFE realiseerde in 2017 een omzet van 710,5 miljoen euro en een nettowinst van 23,9 miljoen euro. Deze nettowinst werd positief beïnvloed door de oplevering van het Kons-project in Luxemburg en de verkoop van het 50%-belang in het Oosteroever-project in Oostende aan onze partner.

Alle onderdelen van CFE realiseerden een positieve bijdrage tot dit resultaat en konden een stijging noteren van hun orderboek. CFE bevestigt hiermee de geslaagde turnaround van haar organisatie en haar activiteiten.

Dit heeft CFE ertoe aangezet de overname te overwegen van A.A. Van Laere. Van Laere heeft weliswaar een teleurstellend jaar 2017 achter de rug, met 4 belangrijke verlieswerven, maar met een nieuw management en een sterk orderboek zal A.A. Van Laere een nieuwe start kunnen nemen onder de vleugels van CFE.

Rent-A-Port had nog weinig beschikbare grondreserves en kende derhalve een zwakker 2017. De geplande investeringen in nieuwe dijkeninfrastructuur moet haar toelaten een nieuwe zone aan te bieden aan nieuwe klanten.


Delen Private Bank en Bank J.Van Breda & Co kenden een recordjaar, zowel qua inflow van nieuwe vermogens als qua resultaat. De toevertrouwde vermogens bedragen gezamenlijk 47.796 miljoen euro, waarvan 43.230 miljoen euro buitenbalansbeleggingen en 4.566 miljoen euro deposito’s.

Delen Private Bank beheert per eind 2017 een vermogen van 29.410 miljoen euro. Deze groei realiseert zich vrij evenwichtig tussen de zetels van Antwerpen, Brussel en de regionale zetels van Rumbeke, Gent, Hasselt en Luik. Het succes van deze regionale aanwezigheid heeft Delen Private Bank ertoe aangezet om ook kantoren te openen in Leuven, Namen, Knokke en Geel-Westerlo. De focus op discretionair vermogensbeheer vertaalt zich in een aandeel van 81% in termen van AuM en 92% in termen van aantal rekeningen.

JM Finn beheert in het Verenigd Koninkrijk voor 9.294 miljoen £ aan particuliere vermogens die nu reeds voor 74% discretionair beheerd worden. Oyens & Van Eeghen focust zich nu volledig op haar particulier cliënteel, dat 660 miljoen euro toevertrouwd heeft.

Delen Private Bank realiseerde in 2017 een geconsolideerde nettowinst van 105,8 miljoen euro. Met een eigen vermogen van 678,8 miljoen euro en een Core Tier1-kapitaalratio van 29,3% is de bank zeer sterk gekapitaliseerd.

Ook Bank J.Van Breda & Co kende een sterk commercieel jaar. De door cliënten belegde vermogens groeiden met 10% tot 13.743 miljoen euro (2016: 12.449 miljoen euro), waarvan klantendeposito’s +8% en buitenbalansproducten +12%. Hiervan is 5,5 miljard euro toevertrouwd aan Delen Private Bank in vermogensbeheer.

Bank J.Van Breda & Co blijft ook haar doelgroepklanten met gepaste kredietverlening (+7%) ondersteunen. Niettegenstaande de lage rente-omgeving een negatieve impact heeft op de rente-inkomsten kon Bank J.Van Breda & Co haar totale opbrengsten toch laten stijgen tot 141,4 miljoen euro (134 miljoen euro in 2016) en de nettowinst tot 39,1 miljoen euro (2016: 37,7 miljoen euro).

Met een eigen vermogen van 538,7 miljoen euro en een Core Tier1-kapitaalratio van 14,2% is ook Bank J.Van Breda & Co een solide gekapitaliseerde bank. Bovendien gebruikt Bank J.Van Breda & Co haar balans alleen ten behoeve van haar cliënteel, is haar kredietactiviteit volledig lokaal en volledig gefinancierd met lokale deposito’s. Met een leverage ratio van 8,9% heeft Bank J.Van Breda & Co ook een zeer gezonde balans.


Ook de sector ‘Real Estate & Senior Care’ realiseerde opnieuw een stijgende contributie tot het AvH groepsresultaat (54,3 miljoen euro t.o.v. 46,2 miljoen euro in 2016).

Leasinvest Real Estate concentreert zich voortaan op 2 activaklassen (retail en kantoren) en 3 landen (Luxemburg, België, Oostenrijk) met een strategie van actief beheer en gerichte acquisities. Dankzij enkele meerwaarden en de integratie van een nieuwe investering in Luxemburg (Lux Airport) steeg de bijdrage tot 14,9 miljoen euro.

Extensa evenaarde haar resultaat van 2016 met een bijdrage van 29,9 miljoen euro dankzij de oplevering van het Herman Teirlinck-gebouw voor de Vlaamse Administratie op Tour & Taxis, en de goede voortgang van de bouwwerken op de site van Cloche d’Or. Extensa hoopt nu snel de bouwvergunningen te bekomen voor de verdere ontwikkeling van de Gare Maritime en de residentiële zone op Tour & Taxis. De commercialisering van de Gare Maritime kondigt zich zeer beloftevol aan.

In de sector van de ouderenzorg exploiteert Anima Care nu 2.010 rusthuisbedden over 20 residenties, en Residalya 2.597 bedden gespreid over 34 residenties over heel Frankrijk. Dankzij de dagelijkse toewijding van 1.365 personeelsleden in België en 1.605 personeelsleden in Frankrijk realiseren de beide groepen nu al een gezamenlijke operationele cashflow (voor huurlasten, EBITDAR) van 41,5 miljoen euro en een nettoresultaat van 11,9 miljoen euro (deel AvH: 9,5 miljoen euro). Sinds de start van deze activiteit in 2009 heeft AvH inmiddels reeds voor ongeveer 100 miljoen euro geïnvesteerd in deze sector en voor 278,5 miljoen euro aan bancaire schulden opgenomen in de financiering van het vastgoed en de inrichting.

Zowel Anima Care als Residalya hebben een strategie waarbij zij als exploitant de voorkeur hebben ook het vastgoed van haar residenties in eigendom te houden. Hierin schuilt natuurlijk ook een belangrijke latente meerwaarde.


Misschien wel de belangrijkste gebeurtenis van 2017 heeft zich gerealiseerd op het niveau van SIPEF. SIPEF investeerde bijna 200 miljoen USD in de verhoging van haar participatie in Agro Muko en de acquisitie van de Dendymarker-plantage. Deze transacties werden deels gefinancierd via een kapitaalverhoging t.b.v. 97,1 miljoen USD en extra schulden t.b.v. het saldo. De deelneming van AvH in SIPEF bedraagt thans 30,25%.

Met deze acquisities is het areaal gestegen van 55.125 ha tot 71.865 ha, en indien de nieuwe aanplantingen tot volle vrucht zullen gekomen zijn zal 84.326 ha in exploitatie zijn.

Dankzij sterke productiecijfes (+11,2%) en een vrij stabiele palmolieprijs realiseerde SIPEF een omzet van 321,6 miljoen USD en een sterke vrije cashflow, die de nettoschuldpositie kon beperken tot ongeveer 83,7 miljoen USD (t.o.v. 45,1 miljoen USD in 2016).

NMP kende een jaar in lijn met de verwachtingen. Wij zijn verheugd dat wij NMP met het Havenbedrijf Antwerpen een strategische partner hebben kunnen aanreiken die een nieuwe dynamiek kan geven aan het bedrijf.


Binnen het segment ‘AvH & Growth Capital’ leverden de bijdragen van de deelnemingen globaal een klein verlies op (-1,3 miljoen euro).

De positieve evoluties bij Mediahuis, Telemond en Turbo’s Hoet Groep werden tenietgedaan door de moeilijke gang van zaken bij Distriplus, die geleid heeft tot uitzonderlijke waardeverminderingen, en de opstartproblemen van de Somin-mijn in Mexico bij Manuchar. Hierbij dienen we toch in het bijzonder de transformatie te vermelden bij Corelio/Mediahuis die dankzij de overname van de Telegraaf Media Groep een tweede thuismarkt heeft gecreëerd in Nederland, naast de leidende rol die ze blijft vervullen op de Belgische markt.

De stroomlijning van de ‘Growth Capital’-portefeuille schept ruimte bij AvH om zich te interesseren in nieuwe investeringsopportuniteiten waarbij ze zich als ‘Partners for sustainable growth’ wil positioneren van familiale groepen.


Wij zijn van mening dat de kernparticipaties goed gepositioneerd zijn voor het jaar 2018.

Wij wensen alle medewerkers van de groep, zowel op de Begijnenvest als in de groepsmaatschappijen, te danken voor hun inzet en bijdrage tot de succesvolle ontwikkeling van AvH.

 

19 maart 2018

 

Luc Bertrand
Voorzitter van de raad van bestuur
Jan Suykens
Voorzitter van het executief comité