Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met haar baseline ‘Partners for sustainable growth’ bevestigt Ackermans & van Haaren haar ambitie om de activiteiten binnen de groep op een duurzame wijze te ontwikkelen en te laten groeien, met respect voor mens en maatschappij.


In 2016 introduceerde AvH haar baseline ‘Partners for sustainable growth’. Deze baseline ambieert ontwikkeling en groei van de activiteiten op een duurzame wijze, met respect voor mens en maatschappij. Deze duurzame mentaliteit wordt niet enkel opgelegd vanuit AvH naar haar participaties, maar wordt ook vanuit de participaties zelf sterk gestimuleerd. Deze wisselwerking zorgt voor een permanente aandacht en steeds groter wordende bewustwording rond deze problematiek.

Als investeringsmaatschappij houdt AvH rekening met de uitdagingen in de maatschappij. Bij investeringen wordt nagegaan of deze duurzaam zijn: brengen ze een verbetering voor mens of milieu en zijn ze ethisch verantwoord? In haar investeringspolitiek houdt AvH ook rekening met de globale trends, zoals de opwarming van de aarde en de vergrijzing van de populatie.

Zodra AvH in een bedrijf investeert, wordt verwacht dat het blijvend inzet op innovatie en op de uitbouw van activiteiten met respect voor mens en maatschappij. Het sterk geloof in een langdurende relatie geeft de participaties de tijd om ook rond dit thema een langetermijnstrategie op te zetten en te implementeren. Duurzaamheid en een kortetermijnstrategie gaan immers niet samen. Innovatie, zowel op technologisch vlak als op het vlak van de aangeboden diensten en producten, vraagt immers tijd en kan niet van vandaag op morgen ingevoerd worden. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe groot de maatschappelijke bijdrage van AvH is.

Een mooi voorbeeld is hernieuwbare energie, dat de laatste jaren een steeds belangrijker element geworden is in de strategie van de groep. Een groot aantal participaties heeft investeringen en uitbreidingen gedaan op het vlak van hernieuwbare energie, energiebesparingen of co-generatie. Bovendien integreert het merendeel van de participaties milieuvriendelijke initiatieven in hun bestaande activiteiten en dagelijkse werking.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe Ackermans & van Haaren en haar belangrijkste participaties tegenover duurzaamheid staan en hoe dit in de activiteiten geïntegreerd is. De aangehaalde voorbeelden geven enkel een aantal belangrijke maatregelen weer.

Pantania -665