2017 in een oogopslag

  • Goede resultaten van de deelnemingen in combinatie met meerwaarden stuwen de winst van AvH naar 302,5 miljoen euro (+35%).

  • DEME evenaart haar goed resultaat van 2016 en CFE bevestigt met een mooie winstgroei. De teleurstellende resultaten bij A.A. Van Laere en een minder jaar bij Rent-A-Port verklaren waarom de bijdrage vanuit ‘Marine Engineering & Contracting’ daalt in vergelijking tot vorig jaar.

  • Private Banking’ realiseert een recordjaar. Zowel inzake beheerde vermogens als op het vlak van nettowinst, bereikt Delen Private Bank nieuwe recordhoogtes. Ook Bank J.Van Breda & Co slaagt erin om haar winst licht te verbeteren in een nochtans uitdagende marktomgeving.

  • Alle deelnemingen actief in ‘Real Estate & Senior Care’ evenaren of verhogen in 2017 hun resultaat. Met een gezamenlijke bijdrage van 54,3 miljoen euro tot de groepswinst overtreffen ze hun sterke prestatie van 2016.

  • De winstbijdrage vanuit ‘Energy & Resources’ verdubbelt bijna, onder impuls vooral van SIPEF, dat in 2017 flink betere producties realiseert die - in combinatie met een betere verkoopprijs voor palmolie - de basis vormen voor een stijgend operationeel resultaat. De geslaagde uitbreiding van haar plantages gaf ook aanleiding tot het uitdrukken van een (niet-recurrente) herwaarderingsmeerwaarde, waarin het deel van AvH 19,8 miljoen euro bedraagt.

  • De bijdrage van ‘AvH & Growth Capital’ tot het groepsresultaat valt beperkt uit. AvH blijft in 2018 actief uitkijken naar nieuwe investeringsopportuniteiten.

  • AvH verkocht in 2017 haar deelnemingen in Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (AvH 75%), in Ogeda (AvH 3%) en in Groupe Flo (AvH 23%). Netto meer/minderwaarden leveren per saldo in 2017 een winst op van 17,6 miljoen euro, tegenover een aanzienlijk verlies van 26,8 miljoen euro in 2016

 

Oogopslag 1-nl


Samenstelling van het geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep)

(€ mio)20172016 
.
 Marine Engineering & Contracting
90,6 105,2
.
 Private Banking
113,9 98,5
.
 Real Estate & Senior Care
54,3 46,2
.
 Energy & Resources
18,2 9,2
Bijdrage van de kernsectoren 277,0 259,1
Growth Capital -1,3 2,7
AvH & subholdings -10,6 -10,8
Netto meer/minwaarden en waardeverminderingen 17,6 -26,8
Resultaat voor uitzonderlijke resultaten 282,7 224,2
Herwaarderingsmeerwaarden 19,8 -
Geconsolideerd nettoresultaat 302,5 224,2
 

 

Kerncijfers geconsolideerde balans

(€ mio)31.12.201731.12.2016
Eigen vermogen 
(deel van de groep - voor winstverdeling)
2.972,2 2.783,1
Nettothesaurie van AvH & subholdings 80,2 68,3

 

Oogopslag 2-nl