Samenstelling van het geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep)
- (€ mio)
2017
.
 Marine Engineering & Contracting
90,6
.
 Private Banking
113,9
.
 Real Estate & Senior Care
54,3
.
 Energy & Resources
18,2
Bijdrage van de kernsectoren 277,0
Growth Capital -1,3
AvH & subholdings -10,6
Netto meer/minwaarden en waardeverminderingen 17,6
Resultaat voor herwaarderingsmeerwaarden 282,7
Herwaarderingsmeerwaarden 19,8
Geconsolideerd nettoresultaat 302,5

PARTICIPATIES