Presentatie

Telemond Groep

50%

(€ 1.000, IFRS) 2017 2016
Omzet 75.814 69.006
EBITDA 6.846 6.592
Nettoresultaat (deel groep) 2.474 2.176
Eigen vermogen (deel groep) 52.246 47.405
Netto financiële positie -13.752 -13.623

Kerncijfers

Management

Foto’s

Telemond Group

Beneficial interest 50%
AvH Contact: John-Eric Bertrand
www.telemond.be

Telemond Groep is een producent van hoogwaardige staalconstructies en modules voor de hijs-, automobiel- en maritiem-civiele sector. De 4 productiesites van de groep zijn in Polen gevestigd.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Fabrikanten en operators van kranen en OEM’s in de autosector zijn belangrijke klanten van Telemond. In het maritieme segment werkt Telemond voor de sectoren baggerwerken, olie en gas en hernieuwbare energie.

In 2017 kende de hijssector na twee erg moeilijke jaren een nieuwe groei. De globale investeringsuitgaven nemen toe. Vooral de Europese Unie toonde vanaf het tweede kwartaal een sterke groei. Telemond kon in 2016 en 2017 haar marktaandeel bij haar traditionele klantenbasis aanzienlijk uitbreiden. De groep verwacht in 2018 een recordomzet in dit segment en ziet sterke indicaties dat deze trend in 2019 zal aanhouden.

Henschel Engineering Automotive, dat laadbakken met neerklapbare zijschotten en driewegskipbakken produceert voor lichte bedrijfsvoertuigen zoals de Crafter, de T6 en de Sprinter, kende een moeilijke aanloopfase voor een nieuwe productlijn voor VW. De omzet steeg met 30% en zal naar verwachting in 2018 opnieuw met 20% groeien. Hoewel het resultaat van de entiteit te lijden had onder een uitdagende productimplementatiefase, zijn de vooruitzichten voor de toekomstige ontwikkeling uitstekend. De basis werd hiervoor in 2017 gelegd.

De omzet in het maritieme segment, dat Telemond in 2014 begon te ontwikkelen, groeide ondanks een moeilijke marktsituatie met meer dan 20%. De activiteitsdomeinen en de klantenbasis werden uitgebreid. Dankzij hogere infrastructuurinvesteringen en het herstel van de olie- en gassector werden vanaf het derde kwartaal beduidend meer orders ontvangen. Voor 2018 en 2019 verwacht men een aanzienlijke groei in de sector van de hernieuwbare energie.

Open