AvH: 15%

Kerncijfers

Management

Foto’s

OncoDNA

Beneficial interest AvH: 15%
AvH Contact: John-Eric Bertrand
www.oncodna.com

OncoDNA helpt bij de besluitvorming met betrekking tot de behandeling van patiënten met gevorderde (metastatische) kanker. Een gepersonaliseerde behandeling is belangrijk aangezien elke kanker verschillend is per patiënt. OncoDNA helpt de oncoloog om de beste medicamenteuze behandeling te kiezen en om de evolutie van de kanker, en met name of de ziekte al dan niet op de behandeling reageert, beter op te volgen.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Sinds AvH in 2016 aandeelhouder werd, is het team van OncoDNA gegroeid van een twintigtal naar ongeveer 65 medewerkers. OncoDNA werkt samen met meer dan 3.000 oncologen en een honderdtal instellingen in meer dan 50 landen.

In 2017 lanceerde OncoDNA officieel haar IT-oplossing OncoKDM, een SaaS (Software as a Service)-oplossing. Laboratoria overal ter wereld kunnen KDM (Knowledge Driven Medicine) gebruiken om hun gegevens naar het platform van OncoKDM te sturen, met het oog op een interpretatie op afstand en de aanmaak van een gedetailleerd rapport voor hun oncologen. Dit rapport wordt gedeeld op OncoSHARE, het innoverende platform voor communicatie, delen en netwerken met meer dan 14.000 gebruikers (oncologen, patiënten en verwanten van de patiënten). Met de steun van het Waalse Gewest heeft OncoDNA het ambitieuze project Moncodaneum gelanceerd. Wereldwijd zullen 20 grote centra voor kankerbestrijding verbonden worden met OncoKDM, zodat ze toegang krijgen tot de databanken en de expertise van OncoDNA. Verscheidene belangrijke samenwerkingen werden al of worden weldra geconcretiseerd.

In 2017 heeft OncoDNA ook twee nieuwe analyses op de markt gebracht, OncoSTRAT&GO en OncoSELECT. De eerste maakt de analyse van tumoren mogelijk op basis van een biopsie van de primaire tumor of van een metastase, en ook vertrekkend van het bloed. De tweede is een uitsluitend op het bloed gebaseerde analyseoplossing voor longkanker, borstkanker en dikkedarmkanker, die aangeeft of de patiënt voor bepaalde behandelingen in aanmerking komt.

2017 werd vooral gekenmerkt door de eerste verkenningen door verschillende verzekeraars op wereldvlak, die de terugbetaling van de analyses van OncoDNA mogelijk beginnen te maken. Dit begin van terugbetaling is te danken aan lopende klinische demonstratiestudies (ARCHE-project, met de steun van het Waalse Gewest), maar ook aan publicaties en vooral aan de feedback van oncologen die het nut van deze benadering inzien. In 2017 werden ook de eerste samenwerkingen met belangrijke farmaceutische actoren gestart.

In 2018 ligt de focus op de erkenning van de analyses van OncoDNA voor hun terugbetaling door de verzekeringen, de ziekenfondsen of de sociale zekerheid. Een andere belangrijke ontwikkelingsprioriteit is de uitrol van OncoKDM in de grote kankercentra.

Open