Manuchar

30%

(USD 1.000, BGAAP) 2017 2016
Omzet 1.399.848 1.224.059
EBITDA 55.480 61.318
Nettoresultaat (deel groep) 176 10.697
Eigen vermogen (deel groep) 82.510 88.399
Netto financiële positie -375.430 -308.254

Kerncijfers

Management

Foto’s

Manuchar

Beneficial interest 30%
AvH Contact: Matthias De Raeymaeker
www.manuchar.com

Manuchar is actief in de aan- en verkoop van een brede waaier van grondstoffen met een bijzondere focus op chemicaliën en staal. Verder biedt Manuchar toegevoegde waarde in de logistiek (zowel maritiem als inland), de distributie alsook de financiering van die producten. Manuchar focust op groeimarkten en is met meer dan 2.000 medewerkers actief in meer dan 40 landen, vooral in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Informatie uit het jaarverslag 2017

In het chemiesegment combineert Manuchar haar handelsactiviteiten in ‘emerging markets’ met logistieke dienstverlening en distributie. Het richt zich voornamelijk op chemicaliën voor poederdetergenten, Home & Personal Care, Mining, Oil & Gas en ook op meststoffen. Het resultaat werd in belangrijke mate negatief beïnvloed door opstartverliezen in haar natriumsulfaat productievestiging in Mexico.

De historische kernactiviteiten als trading van staal en trading en distributie van chemicaliën leverden een relatief goede prestatie, ondanks een moeilijke start in 2017. Voor beide activiteiten tekende zich een verbetering af naar het einde van het jaar toe. Hierdoor lag de rentabiliteit van deze twee activiteiten in de tweede jaarhelft in lijn met de gemiddelde gerealiseerde rentabiliteit over 2016. Manuchar stelde in 2017 haar strategie scherp en wil nog meer focussen op de ontwikkeling van trading, logistiek en distributie in dry bulkchemicaliën (natriumsulfaat, natriumcarbonaat).

Manuchar zet haar strategie voort om de controle te behouden en kosten te beheersen doorheen de waardeketen via eigen magazijnen. In 2017 werd geïnvesteerd in bijkomende opslagcapaciteit in Vietnam en Brazilië en werd een nieuw filiaal in Pakistan geopend. Dit ondersteunt een geografische groei en de daarmee gepaard gaande stijgende vraag naar deze producten.

De productiefaciliteit voor natriumsulfaat in Mexico die eind 2016 operationeel werd, realiseerde in 2017 een toenemende productie. Manuchar neemt een belangrijk deel van de Chinese export voor haar rekening. Manuchar wil tegemoetkomen aan de groeiende vraag op de wereldmarkt, met name naar Zuid-Amerikaanse bronnen. Tegelijk wil ze nog beter de kwaliteit bewaken van ontginning tot aflevering bij de klant. De productieprocessen dienden in 2017 nog op punt te worden gesteld. Dit woog op het resultaat.

Manuchar is goed gepositioneerd om haar klanten vanuit verschillende werelddelen te bevoorraden.

Open

Persberichten

19/06/2007 AvH verwerft een participatie van 20% in Manuchar