Agidens

86%

(€ 1.000, IFRS) 2017 2016
Omzet 71.255 75.026
EBITDA 1.938 4.557
Nettoresultaat (deel groep) -413 1.588
Eigen vermogen (deel groep) 21.480 22.564
Netto financiële positie 3.969 2.613

(1) Inclusief impact verkoop Handling Automation

Kerncijfers

Management

Foto’s

Agidens

Beneficial interest 86%
AvH Contact: John-Eric Bertrand
www.agidens.com

Agidens levert advies, automatisering en onderhoudsdiensten voor vijf focusmarkten: Life Sciences, Tank Terminals, Food & Beverage, Infrastructuur en Chemie. De groep telt nu ongeveer 550 medewerkers verspreid over België, Nederland, Frankrijk en Zwitserland.

Informatie uit het jaarverslag 2017

2017 is vanuit financieel standpunt een uitdagend jaar geworden voor Agidens. Door het verschuiven in de tijd van een aantal projecten en additionele investeringen in de afwerking van enkele innovatieve producten was het niet mogelijk om de vooropgestelde winstgevendheid van 2017 te behalen. Het orderboek blijft goed gevuld en bedroeg ongeveer 50 miljoen euro eind 2017.

De ontplooiing van het strategisch vijfjarenplan ‘20/20 Vision’ heeft weliswaar zijn verdere uitwerking gekend en geleid tot een aantal nieuwe opportuniteiten zoals de intentie om wereldwijd als geprefereerde automatiseringspartner voor enkele grote spelers binnen de Oil & Gas-sector te opereren en het ontgrendelen van de Nederlandse en Waalse markt voor natte infrastructuur.

In 2017 finaliseerde Agidens de ontwikkeling van haar producten Aline en Axcel binnen het segment Tank Terminals (Oil & Gas). Door middel van een open innovatie traject met enkele partners werd een modulair Terminal Management System ontwikkeld. Dit optimaliseert de dagelijkse werking van een tank terminal en stelt de klanten in staat om wereldwijd eenzelfde zienswijze en opvolging te hanteren. De tank terminal business unit versterkte in 2017 haar prominente marktpositie in de ZARAG-regio (het gebied tussen Zeebrugge, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Gent). Er werden ook eerste stappen naar enkele andere belangrijke hubs, zoals Houston en Singapore, gezet.

Het Food-segment kon dankzij een sterke strategische focus op bepaalde niches en een goede operationele projectuitvoering een verhoogde rendabiliteit optekenen onder moeilijke marktomstandigheden. Zowel in België als in Nederland is Agidens er in geslaagd haar klantenportfolio nog sterk uit te breiden.

Ook de activiteiten in de (fijn)chemische industrie tekenden een mooie rendabele groei op.

De divisie Life Sciences zette, bouwend op de solide fundamenten van haar key accountmanagement en diepe industriekennis, haar expansie in West-Europa verder. Ze wordt aanzien als ‘preferred supplier’ door een aantal grote farmaceutische multinationals. De nieuwe vestiging in Frankrijk werd succesvol uitgebouwd. Daarnaast slaagde de divisie erin zich in de niche van thermische validatie verder te specialiseren en het marktaandeel te vergroten. Hierdoor beroepen een toenemend aantal ziekenhuizen in Vlaanderen zich op Agidens.

De marktpenetratie van de divisie Infra Automation breidde zich uit van Vlaanderen naar Wallonië en Nederland. Naast de succesvolle opstart van het project Beatrixsluis, werd de organisatie in Nederland versterkt om de markt voor middelgrote en grote natte infrastructuur-kunstwerken nog beter te bedienen.

Agidens verwacht vanaf 2018 opnieuw aan te knopen met winstgevende groei, dankzij een duidelijk strategisch plan, focus en een stijgende vraag naar automatisering.

Open

Persberichten