Presentatie

Sipef NV

AvH: 30,25%

(USD 1.000) 2017 2016
Omzet 321.641 266.962
EBITDA 125.909(1) 76.587
EBIT 90.261(1) 47.479
Nettoresultaat 139.663(2) 39.874
Eigen vermogen (deel groep) 634.636 448.063
Netto financiële positie -83.697 -45.061
Balanstotaal 907.008 615.332

(1) Exclusief USD 75,2 mio herwaarderingsmeerwaarde acquisitie PT Agro Muko
(2) Inclusief USD 75,2 mio herwaarderingsmeerwaarde acquisitie PT Agro Muko

Kerncijfers

Management

Foto’s

SIPEF

Beneficial interest AvH: 30,25%
AvH Contact: Tom Bamelis
www.sipef.com

De beursgenoteerde agro-industriële groep SIPEF is direct geïnvesteerd in tropische landbouw, voornamelijk in de productie van duurzame ruwe palmolie in Zuid-Oost-Azië.

Informatie uit het jaarverslag 2017

De kernactiviteiten van de groep bevinden zich historisch op het eiland Sumatra in Indonesië, waar gespreid over diverse locaties een totaal van 55.686 hectaren aangeplant zijn met oliepalmen en 6.425 hectaren met rubberbomen, ondersteund door 6 palmolie extractie-units en 3 rubberfabrieken. In het gebergte nabij Bandung op het eiland Java bevindt zich Cibuni, een hoogwaardige theeplantage met 1.752 beplante hectaren en een bijhorende fabriek voor de productie van zwarte thee. De Indonesische activiteiten zijn veruit het belangrijkst voor de groep en vertegenwoordigen 61,8% van de brutobedrijfswinst.

Sinds de jaren ’70 werd ook een tweede, weliswaar kleinere, plantageactiviteit in oliepalmen ontwikkeld in Papoea-Nieuw-Guinea. De oliepalmplantages werden gestaag uitgebreid tot een vestiging met 13.621 hectaren oliepalmen en 3 fabrieken. Door de verwerking van de oogsten van de omliggende boeren (ongeveer eenzelfde oppervlakte), zijn deze palmolieactiviteiten verantwoordelijk voor 34,3% van de brutobedrijfswinst.

De focus van het bedrijf is dus volledig gericht op Zuid-Oost-Azië. Van de historisch belangrijkere belangen in Afrikaanse landbouwondernemingen zijn enkel nog de vanuit Ivoorkust rendabele productie van bananen en tropische bloemen voor de Europese exportmarkt behouden. Dankzij een totale oppervlakte van 732 beplante hectaren vertegenwoordigde dit 3,2% van de brutobedrijfswinst van 2017.

Sipef -nl

 

Financieel overzicht 2017

SIPEF kende operationeel een zeer goed jaar. In vergelijking met het relatief zwakke productiejaar 2016, dat werd geteisterd door het uitgesteld El Niño droogte- effect van 2015, steeg de palmolieproductie in de SIPEF groep met 11,2%. Met uitzondering van het vierde kwartaal, noteerde SIPEF recordoogsten in de meeste van de palmolieactiviteiten in Sumatra en in Papoea-Nieuw-Guinea. Door stijgende verkoopprijzen voor palmolie en rubber in het eerste kwartaal van het jaar en licht dalende kostprijzen, steeg de jaaromzet van de groep met 20,5% en de brutobedrijfswinst met 63,3%. Hierdoor bedroeg het bedrijfsresultaat 90,3 miljoen USD tegenover 47,5 miljoen USD vorig jaar.

Aangezien de langetermijninvesteringen in de landbouwsector voornamelijk met eigen vermogen worden gefinancierd, zijn de interestlasten zeer beperkt. Na een effectieve belastinglast van 26,7%, bleef er een nettoresultaat (deel groep) van 64,5 miljoen USD, een stijging met 61,7% tegenover het resultaat van 39,9 miljoen USD vorig jaar. Door de verwerving van de controle op PT Agro Muko werd conform IFRS 3 een eenmalige meerwaarde van 79,3 miljoen USD opgenomen door de herwaardering van de oorspronkelijke deelneming in deze onderneming, zodat het finale nettoresultaat, deel groep, 139,7 miljoen USD bedroeg.

 

Operationeel overzicht 2017

De eerste drie kwartalen van het jaar waren uitzonderlijk productief, zodat de palmolieproductie per eind september met 16,5% gestegen was tegenover de, door het El Niño-effect aangetaste, lagere producties van 2016. In het vierde kwartaal was de groei iets minder uitgesproken in de Indonesische plantages en zelfs licht dalend in Papoea-Nieuw-Guinea. Hierdoor steeg de totale jaarproductie nog 11,2%. De algemeen stijgende tendens werd vooral waargenomen in de volgroeide plantages van Noord-Sumatra (+13,8%) en in mindere mate in de relatief jonge aanplanten in UMW/TUM (+6,5%). De in herplanting verkerende Agro Muko plantages nabij Bengkulu bleven op het niveau van 2016 (+0,5%). De relatief jonge aanplanten in de expansiezones van Hargy Oil Palms in Papoea-Nieuw-Guinea kwamen tot grotere maturiteit. De gunstige weersomstandigheden zorgden ervoor dat de jaarproductie van de eigen plantages steeg met 18,6% en deze van de oudere aanplanten van omliggende boeren met 14,2%.

De jaarlijks door de lokale overheden opgelegde verhogingen van de werknemersvergoedingen werden volledig gecompenseerd door lagere prijzen voor meststoffen en olieproducten. Door de hogere productievolumes en de stabiele lokale munten tegenover de USD, bleven de in USD uitgedrukte eenheidsproductiekostprijzen dan ook goed onder controle.

Bij de aanvang van het jaar zorgden lagere voorraadvolumes voor spanning op de palmoliemarkten, waardoor de prijzen in het eerste kwartaal, vooral voor de nabije posities, het niveau boven 800 USD/ton haalden. Door de aangekondigde recordoogsten van sojabonen in Zuid-Amerika en in Noord-Amerika in de tweede jaarhelft, daalde de markt in de volgende drie kwartalen opnieuw naar prijzen die tussen 650 tot 700 USD/ton bleven. De gemiddelde marktprijs voor 2017 bedroeg 685 USD/ton. SIPEF heeft die sterke vraag van het eerste kwartaal aangegrepen om grotere volumes in de markt te plaatsen. Hierdoor verbeterde de brutobedrijfswinst voor palmolie met 63,9%.

De markten van natuurlijke rubber kenden hetzelfde prijsverloop. Ook hier werden in het eerste kwartaal de brutobedrijfswinsten in belangrijke mate vastgelegd voor de rest van het jaar, omdat de marktprijzen in de tweede jaarhelft geen positieve marges toelieten.

De door SIPEF in Indonesië geproduceerde zwarte thee is vergelijkbaar met de kwaliteit van Kenyaanse thee, waar, door een scherpe daling van de lokale productie, de basis werd gelegd voor betere prijzen voor de Cibuni thee gedurende het hele jaar. Ondanks kwaliteitsproblemen bleef, door de geleidelijke uitbreiding van de productie, de bijdragen van de bananenactiviteiten in Ivoorkust in lijn met vorige jaren.

SIPEF’s uitbreidingsplannen blijven volledig geconcentreerd op de ontwikkeling van bijkomende oliepalmplantages in Zuid-Sumatra in Indonesië. Op de 3 concessies in de Musi Rawas-regio kon door de bijkomende compensatie van 1.928 hectaren per eind 2017 reeds een totaal van 13.283 hectaren landbouwgronden verzekerd worden voor ontwikkeling, waarvan 9.225 hectaren zijn beplant of voorbereid voor aanplanting. Dit is een stijging met 3.125 hectaren tegenover einde 2016. SIPEF wenst het totale project op minstens 18.000 hectaren te brengen, waarvan 3.000 hectaren worden voorzien voor omliggende boeren.

In dezelfde regio werd begin augustus ook de overname afgerond van 95% van de aandelen van PT Dendymarker, voor de prijs van 53,1 miljoen USD. Dendymarker is eigenaar van 6.562 voorbereide/geplante hectaren oliepalmen met een potentieel om uit te breiden tot 9.000 hectaren, alsook 2.781 hectaren omliggende boeren en een palmoliefabriek die tot 25 ton/uur kan verwerken. Deze acquisitie geeft SIPEF de vereiste schaalgrootte om op korte termijn een volledige business unit uit te bouwen in Zuid-Sumatra, waar palmolieplantages nog in volle ontwikkeling zijn.

In het eerste trimester heeft SIPEF ook de verwerving van een bijkomende 47,71% van PT Agro Muko in Bengkulu in Indonesië afgerond met de betaling van 144,1 miljoen USD. Hierdoor verhoogde het belang van SIPEF naar 95% en werd exclusieve controle verworven. Zo werden eveneens 9.366 hectaren bijgevoegd aan de hectaren, aandeel van de groep.

Deze transacties zijn in de eerste jaarhelft gefinancierd door de combinatie van een succesvolle kapitaalverhoging van 97,1 miljoen USD met behoud van voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders en van een langetermijnbankfinanciering. Dankzij de uitbreiding in Musi Rawas en deze beide acquisities, heeft SIPEF het geplante areaal (deel groep) in één jaar met 30,4% verhoogd, om het van 55.125 hectaren naar 71.865 hectaren te brengen. Het verder voltooien van de potentiële uitbreiding op de verworven concessies zal SIPEF naar ongeveer 85.000 geplante hectaren (deel groep) brengen. Verdere ontwikkelingsmogelijkheden worden onderzocht om de 100.000 geplante hectaren in de volgende 5 jaar te overschrijden. Bij elke uitbreiding van activiteiten blijven de duurzaamheidsaspecten in het kader van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certificatie een eerste vereiste.

 

Vooruitzichten 2018

Het nieuwe productiejaar is voor Indonesische palmolie gestart onder een gunstig gesternte, met stijgende volumes voor de meeste plantages, terwijl de activiteiten in Papoea-Nieuw-Guinea de gebruikelijke effecten van het regenseizoen ondergaan. De algemene verwachtingen voor dit jaar blijven echter positief. Alles wijst er voorlopig op dat een totale jaarproductiestijging van 9% in palmolie voor de SIPEF-groep haalbaar is.

De recent sterke, maar volatiele aardoliemarkt is een ondersteunende factor voor de consumptie van palmolie en de prijsverwachtingen voor het eerste semester zijn stabiel. Er werd dan ook van deze recente marktevoluties gebruik gemaakt om een aantal volumes in de markt te plaatsen die moeten toelaten om goede prijzen voor de eerste jaarhelft 2018 te verzekeren. De aangekondigde recordoogsten van sojabonen in Zuid- en Noord-Amerika in de rest van het jaar wegen voorlopig op de prijsvooruitzichten voor het tweede semester. Door aanhoudend lagere prijzen is de verwachte bijdrage van rubber in de bedrijfswinsten beperkt, terwijl van thee en bananen een stabiele bijdrage kan verwacht worden. Het uiteindelijke recurrente resultaat van SIPEF zal in belangrijke mate bepaald worden door het bereiken van de verwachte productiegroei, het niveau van de marktprijzen voor de rest van het jaar, het behoud van de huidige exporttaksheffingen in Indonesië en de evolutie van de kostprijzen. Ondanks verplichte verhogingen van de arbeiderslonen worden de kostprijzen nog steeds gunstig beïnvloed door de aanhoudend zwakke noteringen van de lokale munten in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea tegenover de rapporteringsmunt USD.

Open

Persberichten

18/10/2018 SIPEF: Tussentijdse verklaring
24/08/2018 SIPEF verwerft 1770 hectare bijkomende landrechten in de provincie Bengkulu in Indonesië
16/08/2018 SIPEF: Halfjaarresultaten 2018