Presentatie

Sagar Cements LTD

AvH: 17,6%

(€ 1.000) 2017 2016
Omzet 132.132 103.613
EBITDA 19.581 16.377
EBIT 12.512 10.057
Nettoresultaat 2.482 2.913
Eigen vermogen (deel groep) 105.346 80.510
Netto financiële positie -59.412 -64.206
Balanstotaal 218.002 191.740

Kerncijfers

Foto’s

Sagar Cements

Beneficial interest AvH: 17,6%
AvH Contact: John-Eric Bertrand
www.sagarcements.in

Sagar Cements is een beursgenoteerde producent van cement en is gevestigd in Hyderabad (India). De fabrieken in de staten Telangana en Andhra Pradesh, in het zuiden van India, hebben een totale cementcapaciteit van 4,3 miljoen ton per jaar.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Met een groei van het bbp met bijna 7% bleef India in 2017 één van de snelst groeiende economieën van de wereld. In de afgelopen jaren is de groei in de bouwsector (2-3% per jaar) wel achtergebleven op de groei van het bbp. Dit was het gevolg van vertragingen bij grote infrastructuurprojecten en de uitdagingen van de demonetisering van de Indiase bankbiljetten. In de voorbije maanden is de groei in de bouwsector echter versneld en deze trend zal naar verwachting aanhouden. Er zijn twee belangrijke drijvende krachten: (i) de groeiende en verstedelijkende bevolking van India, met tegen 2025 100 miljoen meer mensen in stedelijke gebieden en (ii) de grootschalige overheidsuitgaven voor infrastructuur, met in 2018 een budget van 50 miljard euro voor infrastructuurontwikkeling en een investering van 10 miljard euro in de overheidsprogramma’s voor ‘slimme steden’ en ‘huisvesting voor iedereen’ in de volgende vijf jaar.

De thuisregio van Sagar, het zuiden van India, wordt sinds vele jaren met een overcapaciteit in de cementproductie geconfronteerd. In 2017 was dat niet anders, maar toch steeg de capaciteitsbezetting in de regio van 47% naar 49%. Aangezien de stijging van de vraag de groei van de capaciteit in de volgende jaren zal overtreffen, verwacht men een verdere verbetering van de capaciteitsbezetting naar 61% in 2021.

Sagar Cements verhoogde haar omzet in 2017 met 27%, van 7.690 miljoen INR (103,6 miljoen euro) in 2016 naar 9.773 miljoen INR (132,1 miljoen euro) in 2017. Deze stijging was gedeeltelijk te danken aan uitbreidingen van de capaciteit van de vestiging in Mattampally (van 2,75 miljoen ton naar 3,0 miljoen ton) en van de maalinstallatie in Vizag (van 0,18 miljoen ton naar 0,30 miljoen ton), die de totale capaciteit van Sagar op 4,3 miljoen ton hebben gebracht. De omzetgroei werd ook bevorderd door een hogere gemiddelde capaciteitsbezetting (van 54% in 2016 naar 57% in 2017) en een bescheiden stijging van de marktprijzen. De EBITDA-marge lag in 2017 iets onder het niveau van 2016 (14,8% versus 15,8%), voornamelijk als gevolg van de sterke stijging van de steenkoolprijs (+25%).

Sagar Cements blijft investeren in energie-efficiënte maatregelen om haar afhankelijkheid van steenkool en elektriciteit van het nationale net verder te verlagen. In 2017 nam Sagar een fotovoltaïsche installatie van 1,25 MW en een systeem voor warmterecuperatie van 6 MW in bedrijf in de vestiging in Mattampally. Het begon ook met de bouw van een eigen thermische elektriciteitscentrale van 18 MW, die naar verwachting begin 2019 in bedrijf zal worden genomen.

Open

Persberichten