Presentatie

Rent-A-Port NV

AvH: 72,2%

(€ 1.000) 2017 2016
Omzet 4.459 4.309
EBITDA -4.234 -2.334
EBIT -4.659 -2.373
Nettoresultaat -5.991 4.423
Eigen vermogen (deel groep) 36.508 45.788
Netto financiële positie -12.334 -7.620
Balanstotaal 55.023 61.664

Kerncijfers

Management

Foto’s

Rent-A-Port

Beneficial interest AvH: 72,2%
AvH Contact: Koen Janssen
www.rentaport.be

Rent-A-Port ontwikkelt samen met partners greenfield-projecten voor de aanleg van havens en daarmee verbonden industriezones. In deze context zorgt Rent-A-Port ook voor het beheer van de bijhorende nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, afvalophaling en afvalwaterzuivering).

Informatie uit het jaarverslag 2017

De activiteiten van Rent-A-Port in Vietnam waren, net als in voorgaande jaren, winstgevend. Omdat er minder terreinen beschikbaar waren, konden er echter minder worden verkocht. Daarnaast werd het resultaat van Rent-A-Port (-6,0 miljoen euro) ook beïnvloed door wisselkoersverliezen en door kosten voor de ontwikkeling van nieuwe projecten inzake hernieuwbare energie.

De infrastructuur in de industriële zone in Dinh Vu (Vietnam) is reeds grotendeels ontwikkeld. Reeds meer dan 60 industriële klanten maken op recurrente basis gebruik van de nutsvoorzieningen. Daarnaast heeft Rent-A-Port belangrijke posities voor de ontwikkeling van bijkomende naburige industriële zones verworven. Rent-A-Port is goed gepositioneerd om het beheer toevertrouwd te krijgen van meer dan 4.000 ha aan industriële gronden. Deze zijn allen gelegen in de buurt van de nieuwe haven van Lach Huyen, de enige diepzeehaven (-14 m) in Noord-Vietnam. De afwerking van een dijk in Nam Dinh Vu (’Deep C-II Concessie’) leidt tot een versnelde oplevering van nieuwe industrieterreinen. Rent-A-Port heeft in december 2017 het volledige aandeel van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI) overgenomen.

In Oman en Qatar is de infrastructuur nog onvoldoende uitgebouwd om een kritische massa aan klanten te kunnen bedienen. De infrastructuurwerken aan de haven van Duqm (Noord en Zuid) in Oman vorderen echter goed. Een afwerking van de haven wordt verwacht tegen 2020. Vanaf dan zou de haven ook rendabel moeten worden en zouden er voldoende industriële klanten moeten zijn om de nutsvoorzieningen verder uit te bouwen.

In Qatar loopt het contract met betrekking tot de cement-losinstallatie in Messaieed verder tot midden 2018. Omwille van de boycot van Qatar door de buurlanden werd de gunning aan Rent-A-Port van het 5-jarig contract voor uitbating van de Gabbro Terminal in Messaieed spijtig genoeg ingetrokken.

Het havenproject in Nederland zal in 2018 beëindigd worden. De 3 privé-partners (waaronder Rent-A-Port) zullen in april 2018 hun aandeel in dit project verkopen.

Rent-A-Port Green Energy heeft intussen een aantal concrete initiatieven opgestart in Oman, België en Vietnam. De ontwikkelingskosten die hiermee gepaard gingen, werden reeds in de cijfers opgenomen.

Rent-A-Port verwacht de komende jaren verder te groeien dankzij de mature en rendabele projecten in Vietnam en dankzij de verdere uitbouw van projecten in Oman, België en Qatar die op vandaag nog niet winstgevendheid zijn.

Open