Presentatie

Green Offshore NV

AvH: 80,2%

(€ 1.000)  2017 2016
 Omzet 0 0
 EBITDA -13 -182
 EBIT -13 -184
 Nettoresultaat      127 -342
 Eigen vermogen (deel groep)   16.627 5.001
 Netto financiële positie -18.430 -27.103
 Balanstotaal 35.607 32.694

Kerncijfers

Foto’s

Green Offshore

Beneficial interest AvH: 80,2%
AvH Contact: Koen Janssen

Green Offshore is actief in de ontwikkeling en uitbating van offshore windparken.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Green Offshore bezit deelnemingen in offshore windparken in België: Rentel (12,5% direct en indirect), Otary (12,5%) en de nog te ontwikkelen offshore windprojecten Seastar en Mermaid.

Rentel is een offshore windconcessie in de Belgische Noordzee. Het windpark ligt op ongeveer 40 km van Oostende en zal 42 windturbines van 7,35 MW tellen. Het zal met een totaal geïnstalleerd vermogen van 309 MW hernieuwbare energie leveren aan ongeveer 285.000 gezinnen. Met hun piekhoogte van 183 m worden de windturbines de hoogste die tot nu toe in de Belgische Noordzee geïnstalleerd zijn. Ze zullen worden geleverd en onderhouden door Siemens en zullen met directe aandrijving werken. In dit geval is de rotor rechtstreeks met de generator verbonden (zonder tandwielkast).

Rentel heeft de ‘financial close’ bereikt in het vierde kwartaal van 2016. De offshore werkzaamheden zijn tijdens het afgelopen jaar 2017 volgens plan verlopen. De eerste stroom zal naar verwachting medio 2018 in het Belgische net worden geïnjecteerd. Eind 2018 zou het windpark volledig operationeel moeten zijn. Het project Rentel zal dan bijdragen aan de leidersrol van België in offshore windenergie en aan de realisatie van de Belgische klimaatdoelstellingen voor 2020.

In september 2017 hebben AvH en CFE elk voor hun 50%-aandeel ingeschreven op een kapitaalverhoging van Green Offshore voor 11,5 miljoen euro.

In oktober 2017 heeft de federale regering een aangepast wetgevend kader goedgekeurd dat van toepassing zal zijn op de offshore windparken Seastar en Mermaid. Naar alle verwachting zal dit toelaten om de parken Mermaid en Seastar, die samen een capaciteit van ongeveer 500 MW vertegenwoordigen, op korte termijn verder te ontwikkelen.

Open