Presentatie

DEME NV

AvH: 60% (control: 100%)

(€ 1.000) 2017 2016
Omzet 2.365.678 1.978.194
EBITDA 456.209 450.145
EBIT 222.623 217.584
Nettoresultaat 155.055 155.334
Eigen vermogen (deel groep) 1.321.842 1.220.638
Netto financiële positie -296.203 -154.639
Balanstotaal 3.572.399 3.312.389
Orderboek 3.520 3.800
Capex (€ mio) 614 195
Personeel 4.488 4.284

(1) Proportioneel, niet in lijn met IFRS 10/11

Kerncijfers

Management

Foto’s

DEME

Beneficial interest AvH: 60% (control: 100%)
AvH Contact: Koen Janssen
www.deme-group.com

DEME is één van de grootste waterbouwbedrijven ter wereld. Vanuit haar kernactiviteiten, baggerwerken en civiele werken op het water, heeft de groep complementaire activiteiten ontwikkeld ‘offshore’, op het gebied van hernieuwbare energie, olie en gas, alsook op het gebied van grond- en slibsanering en het winnen van aggregaten en mineralen.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Financieel overzicht 2017

DEME realiseerde in 2017 een mooie stijging van de (economische) omzet tot 2.365,7 miljoen euro tegenover 1.978,2 miljoen euro in 2016. Voor het eerst werd hiervan meer dan 1 miljard euro gerealiseerd in hernieuwbare offshore wind. Deze gunstige ontwikkeling is het resultaat van de strategische beslissing van DEME vele jaren geleden om volop in te zetten op de ontwikkeling van offshore windenergie. Deze keuze en de jarenlange volgehouden investeringen in mensen en materieel liggen aan de basis van de sterke marktpositie die GeoSea (DEME 100%) heeft verworven. De diversificatie van de omzet van DEME, dat naast baggeren en offshore wind ook actief is in milieu-activiteiten, in het winnen van zand en grind op zee als bouwmaterialen, in natte burgerlijke bouw en in concessies, heeft de tijdelijke terugval in de traditionele baggeractiviteit kunnen compenseren.

Ondanks de gewijzigde activiteitenmix heeft DEME een EBITDA gerealiseerd van 456,2 miljoen euro. Deze EBITDA-marge van 19,3% is geheel in lijn met het historisch gemiddelde van 16-20%. Het nettoresultaat van 155,1 miljoen euro was nagenoeg gelijk aan dat van 2016.

DEME1-nl

 

Vlootinvesteringsprogramma

Het vlootinvesteringsprogramma van DEME is er in de eerste plaats op gericht de efficiëntie verder te verhogen, zowel op het gebied van productiviteit als van milieuprestaties. Zo werd de vloot in het voorbije jaar uitgebreid met de ‘Minerva’ en de ‘Scheldt River’. Beide sleephopperzuigers zorgden voor een wereldprimeur, want ze zijn als eerste in hun categorie uitgerust met ‘dual fuel’ motoren en kunnen ook door LNG worden aangedreven. Dit vermindert de uitstoot van zwavel, NOx en fijn stof.

Daarnaast zijn nog zes nieuwe tuigen in aanbouw om in gebruik te worden genomen in 2018-2020. Met de ‘Bonny River’ (15.016 m³) investeert DEME in een nieuwe generatie sleephopperzuigers. In 2018 wordt de vloot ook uitgebreid met het multipurpose baggerschip ‘Living Stone’, dat gespecialiseerd is in o.a. de aanleg van onderzeese kabels, en het zelfvarende hefvaartuig ‘Apollo’. Bij Scaldis zal in 2018 ook het zelfvarende kraanschip ‘Gulliver’ (4.000 ton) in gebruik worden genomen.

In september 2017 werd de eerste staalplaat gesneden voor de ‘Spartacus’ (44.180 kW), waarmee het officiële startschot werd gegeven voor de bouw van deze megacutterzuiger. De ‘Orion’, een andere mastodont waarin DEME momenteel investeert, zal vooral worden ingezet voor de offshore windmarkt. Het 216,5 m lange offshore installatieschip is voorzien van een kraan met een buitengewone hijscapaciteit van 5.000 ton.

 

Operationeel overzicht 2017

Baggerwerken en landwinning

In België ging DEME verder met de uitvoering van enkele langlopende contracten voor onderhoudsbaggerwerken in de belangrijkste nationale waterwegen en op de Noordzee. Begin 2017 werd een vierjarig contract in de wacht gesleept voor onderhoudsbaggerwerken en de behandeling van gecontamineerde sedimenten in het kanaal Gent-Terneuzen. Later op het jaar stond DEME in voor de suppletie van zand in Bredene en de ophoging van het strand in Nieuwpoort. DEME verzorgde tot slot ook de baggerwerken, trenching en backfilling voor de kabels van het offshore windpark Rentel (309 MW) in de Belgische Noordzee.

In Nederland vernieuwde de Vries & van de Wiel samen met DEME Infra Marine Contractors (DIMCO) de waterkering in de Nederrijn en de Lek. Een onderhoudsbaggerprogramma voor rivieren in het westen van Nederland werd aangevuld met de uitdieping en verbreding van de Maas en de ontwikkeling van Kooyhaven in de haven van Den Helder.

In Frankrijk haalde Société de Dragage International (SDI) een contract binnen voor onderhoudsbaggerwerken in de havens van Boulogne-sur-Mer en Calais, de Gironde en het toegangskanaal voor de haven van Gravelines. SDI verzorgde ook de uitdieping van de Seine ter hoogte van Courval-Duclair en werkte mee aan de bouw van een zwarelastterminal in de haven van Brest.

In Duitsland kreeg Nordsee Nassbagger- und Tiefbau contracten toegekend voor onderhoudsbaggerwerken in de Elbe en in de Weser. In oktober 2017 rondde Nordsee de volledige bagger- en landwinningswerken af voor de uitbreiding van de Europakaai in Cuxhaven.

NewWaves Solutions, DEME’s dochtermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk, verzorgde in 2017 de baggerwerken en de strandophoging in het kader van het Dawlish Warren Beach Management Scheme. Daarnaast werd de 'Reynaert' ingezet voor enkele cruciale baggerwerken in het toegangskanaal en de binnenhaven van Portsmouth. Ook in Barcelona (Spanje), Livorno (Italië) en Napels (Italië) was DEME actief in havenprojecten.

In Turkije heeft DEME de funderingen gebaggerd voor de Çanakkale-brug, de grootste hangende brug in de wereld.

De containerterminal van het grootschalige havenproject Tuas Terminal Phase 1 in Singapore begint intussen duidelijk vorm te krijgen. Tot en met december 2017 werden reeds 143 van de 222 caissons te water gelaten voor de bouw van de toekomstige kaaimuur. Intussen is ook al 33,7 miljoen m3 van het 70 miljoen m3 grote platform gevuld. In augustus 2017 sleepte DIAP een belangrijk Design & Build-contract in de wacht voor een landwinningsproject om het eiland Jurong met 35 ha uit te breiden. De werken voor het Jurong Island Westward Extension-project, zitten op schema en zullen naar verwachting worden afgerond in 2018. 2017 stond ook in het teken van de twintigste verjaardag van het Lower Ok Tedi-project in Papoea-Nieuw-Guinea. Het project omvat de verwijdering van mogelijk verontreinigde sedimenten in de rivier.

In september 2017 werd de haven van Hamad in Qatar officieel ingehuldigd. DEME’s dochtermaatschappij, Middle East Dredging Company (MEDCO), verzorgde hiervoor bijna drie jaar lang de bagger- en landwinningswerken. MEDCO haalde in augustus 2017 ook het contract binnen voor de herontwikkeling van de oude haven in Doha.

In Nigeria ging DEME verder met de onderhoudsbaggerwerken in het kanaal voor de LNG-terminal in Bonny en in de havens van Onne en Harcourt. De derde fase van de landwinningswerken voor Eko Atlantic is inmiddels met succes afgerond en DEME is klaar voor de vierde fase. In april 2017 werden ook de voornaamste baggerwerken in de Lagos Deep Offshore Base afgerond. De bagger- en landwinningswerken voor het eiland Elegushi in de lagune van Lagos gingen van start en zullen worden afgerond in 2018. Er werden ook onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd in de haven van Conakry en in het containergedeelte van Kamsar in opdracht van Guinea Alumina Corporation. Verder werden begin 2017 in de haven van Kamsar de baggerwerken afgerond voor de uitbreiding van de mineralenkaai van de Compagnie des Bauxites de Guinée.

In 2017 was DEME ook actief in Dubai (La Mer Jumeirah Open Beach), Panama (toegangskanaal aan de Atlantische zijde), Brazilië (haven van Santos, baai van Sepetiba), Sierra Leone (haventerminal in Freetown), Ghana (uitbreiding van de Tema-haven, elektriciteitscentrale van Kpone), Congo (Congo-rivier), Benin (kustlijn van Cotonou), Liberia (vrijhaven van Monrovia), Indië (zeehaven van Kakinada, commerciële haven van Kamarajar, civiele haven van Karwar, haven van Dhamra), La Réunion (Nouvelle Route du Littoral), de Malediven (lagune van Emboodhoo, Rah Falhu Huraa en Hulhumalé) en Mauritius (Port Louis). Er werden tot slot ook nieuwe contracten toegekend voor de havens van Able Seaton, Harwich en Felixstowe (Verenigd Koninkrijk), Soyo (Angola) en Yuzhny (Oekraïne).

 

Marine & Offshore solutions

In augustus 2017 voltooide GeoSea de overname van A2SEA, de marktleider in het transport en de installatie van offshore windturbines. De sterke orderportefeuille en ervaring in installatie en onderhoud van turbines vormt een mooie aanvulling op de activiteiten van GeoSea dat voornamelijk gespecialiseerd is in funderingen en EPCI-contracten. GeoSea werd ook hoofdaandeelhouder (72,5%) van G-tec, een Belgische contractor die gespecialiseerd is in offshore geotechnisch en geologisch siteonderzoek en diepzee-engineering. G-tec bezit het unieke offshore geotechnisch onderzoeksschip 'Omalius'.

GeoSea voltooide in 2017 met succes de installatie van de funderingen voor de offshore windparken Race Bank en Galloper in het Verenigd Koninkrijk. Er gingen in 2017 een aantal grote projecten van start voor offshore windparken: Hornsea Project One (VK, 174 funderingen), Merkur (Duitsland, 396 MW), Rentel (Belgische Noordzee, 309 MW) en Horns Rev 3 (Denemarken, 406,7 MW). Daarnaast sleepte GeoSea verschillende contracten in de wacht, waaronder Triton Knoll (860 MW, 90 windturbinegeneratoren), Moray East (ca. 100 windturbinefunderingen, 3 offshore platformen en funderingen voor substations), Hohe See (497 MW, 71 turbinefunderingen) en Albatros (112 MW). In afwachting van hun financial close werden Triton Knoll en Moray East nog niet in het orderboek opgenomen. Hohe See en Albatros gingen reeds van start in 2017.

DEME en COSCO Shipping bundelden hun krachten in een joint venture om offshore windenergie te ontwikkelen in China. In december 2017 werd de eerste turbine geïnstalleerd in het Binhai H2 offshore windpark voor CDNE. Het project omvat de installatie van 60 turbines met een totale capaciteit van 400 MW. GeoSea sloot ook een samenwerkingsakkoord voor de Taiwanese offshore windmarkt af met CSBC Corporation, de grootste scheepswerf in Taiwan. In een volgende stap zullen GeoSea en CSBC een joint venture oprichten voor het transport en de installatie van de funderingen en windturbines voor deze windparken. Afhankelijk van de goedkeuring van de regelgevende instanties zal de joint venture medio 2018 worden opgericht in Tapei.

Eversea haalde een contract binnen voor het ontmantelen van zeven satellietplatformen in de Noordzee.

Tideway haalde als lid van een joint venture alle pre-trenching- en backfillingwerken binnen voor de offshore gasfaciliteiten van Aramco Hasbah in Saudi-Arabië. Er werden contracten afgesloten voor het Moheshkali-project in Bangladesh (drijvende LNG-terminal), voor het Leviathan-project in Israël en voor de Modular Offshore Grid van Elia in de Noordzee (inclusief levering, installatie en onderhoud van de onderzeese elektriciteitskabels). Tideway sleepte ook alle inter-arraykabelwerken in de wacht voor het Merkur offshore windpark, naast de kabelinstallatie, de pre-trenching, de backfilling en de plaatsing van breuksteen voor Hornsea One, ‘s werelds grootste offshore windpark. In 2017 installeerde Tideway alle inter-arraykabels en de exportkabel voor het Rentel offshore windpark en voltooide het de werken aan de elektriciteitscentrale van Burullus in Egypte. Er werd ook gestart met de plaatsing van breuksteen om de kabels van de Caithness-Moray-interconnectie in Schotland te beschermen.

DEME Blue Energy (DBE) is marktleider op het vlak van de ontwikkeling van blauwe energie en legt de focus op energieprojecten die gebruikmaken van de golven en getijden. DEME Concessions verwierf een minderheidsaandeel in Tidal Power Scotland Limited (TPSL), een Schotse ontwikkelaar die met het MeyGen-project ‘s werelds eerste getijdencentrale met aansluiting op het elektriciteitsnet onder zijn vleugels heeft. De vier zwaartekrachtfunderingen voor Fase 1A (1,5 MW per fundering) werden eind 2016 geïnstalleerd en zijn intussen volledig operationeel. Aangezien de Britse overheid geen groen licht gaf voor een afzonderlijk steunmechanisme voor energieprojecten op basis van golven en getijden, werd Fase 1B MeyGen uitgesteld. Naast het minderheidsbelang in TPSL werkt DBE ook mee aan het West Islay Tidal Energy Park (30 MW) in Schotland en Fair Head Tidal Energy Park in Noord-Ierland (100 MW).

Combined Marine Terminal Operations Worldwide (CTOW) sleepte een contractverlenging in de wacht voor de LNG-terminal van Bonny Island om twee nieuwe ASD-sleepboten (60 ton) te exploiteren voor Nigeria LNG (NLNG). Na de toekenning van een tweede contract door NLNG werd de vloot in november 2017 uitgebreid met de CTOW Eli, een pilootmodel van de Stan Tender 1905. In Onne (Nigeria) zette CTOW haar sleepactiviteiten naar de containerterminal in de haven verder. In 2018 zullen nog twee gloednieuwe sleepboten de vloot in Bonny versterken.

Op de olie- en gasmarkt installeerde Scaldis het onbemande gasplatform L13-FI voor NAM en verzorgde het de uitdienststelling van het Horne & Wren-platform en drie Perenco-gasplatformen. In het segment van offshore hernieuwbare energie haalde Scaldis een contract binnen voor het transport en de installatie van het Rampion-substation voor EON. WPD deed tot slot een beroep op Scaldis voor de installatie van het eerste substation met boutbevestiging voor het Nordergründe offshore windpark.

 

Maritieme infrastructuuroplossingen

DIMCO sleepte een contract in de wacht voor de Rijnlandroute. COMOL5, de joint venture waarvan DIMCO deel uitmaakt, neemt de heraanleg van het verkeersknooppunt in Leiden-West voor haar rekening, naast de aanleg van de 4 km lange N434, inclusief een geboorde tunnel van 2,2 km.

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie gunde het contract voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de Nieuwe Sluis in Terneuzen aan Sassevaart, een andere joint venture waarvan DIMCO deel uitmaakt.

Rijkswaterstaat gunde het project A24 Blankenburgverbinding ter waarde van 1 miljard euro aan BAAK Blankenburg-Verbinding, een joint venture waarvan DEME deel uitmaakt. Dit project omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de bestaande en de nieuwe infrastructuur (inclusief een verzonken tunnel) gedurende een periode van twintig jaar.

DIMCO voltooide ook met succes de werken aan de Offshore Terminal in Rotterdam en ging door met de opwaardering van de sluis en de waterkering in de Lek.

 

Fluviatiele en mariene grondstoffen

Het was een druk jaar voor DEME Building Materials (DBM). De aggregateninstallatie heropende haar deuren in Amsterdam en DBM voegde een derde vaartuig toe aan haar vloot. De ‘Mellina’, oorspronkelijk een sleephopperzuiger, werd omgebouwd tot een grindhopperzuiger met een capaciteit van 5.000 ton. Er werd inmiddels een groot contract gegund voor de toelevering van grind voor de nieuwe IJmuiden-sluis in Amsterdam.

Global Sea Mineral Resources (GSR) is goed op weg om ‘s werelds eerste knollenverzamelaar voor nodules met trackingsysteem te ontwikkelen. De bodemtestrobot ‘Patania’ werd in een eerste fase met succes getest aan land, om te garanderen dat het systeem klaar was voor de eerste offshore expeditie in mei. Die expeditie nam 45 dagen in beslag en vond midden in de Stille Zuidzee plaats. Intussen wordt al volop gewerkt aan een opvolger voor de knollenverzamelaar, de ‘Patania 2’.

 

Milieu-oplossingen

DEME Environmental Contractors (DEC) werkte in 2017 mee aan verschillende grote projecten in België. Samen met een joint venturepartner ruimde DEC negen voormalige Eandis-sites op in Vlaanderen. DEC verzorgde ook de herbestemming en herontwikkeling in het kader van Blue Gate Antwerp, waarbij een site van 63 ha wordt omgevormd tot een toplocatie voor ecologische innovatie. In Gent voltooide DEC de herbestemming van de terreinen van een voormalige gasfabriek, waar binnenkort een chemische cluster wordt opgericht onder de naam ‘Dockland’. Verder werd in Gent de eerste herbestemmingsfase van het prestigieuze project ‘Nieuwe Dokken’ succesvol afgerond. Internationaal verzorgde DEC de herbestemming van een voormalige raffinaderij in Valløy nabij Tønsberg (Noorwegen) en van een 100 ha grote cokessite nabij Chesterfield (Verenigd Koninkrijk). Het Nederlandse de Vries & van de Wiel voerde herbestemmingsprojecten uit in Amsterdam, Haarlem, Den Helder en omgeving.

De Ecoterres-recyclingcentra voor grond en sedimenten deden het goed in het voorbije jaar. De Belgische faciliteiten verwerkten meer dan 250.000 ton verontreinigde grond en sedimenten, naast 150.000 ton in Frankrijk.

Purazur bouwde op haar beurt een nieuwe waterzuiveringsinstallatie voor Indaver. Het project omvatte zowel het ontwerp als de bouw en de ingebruikname van de nieuwe faciliteit. Purazur bouwt momenteel ook een nieuwe waterzuiveringsinstallatie voor chemiereus Borealis.

 

Concessie-activiteiten

DEME Concessions heeft een aandeel van 12,5% in Merkur, een offshore windpark van 396 MW in Duitsland. Een consortium van vijf partners, waaronder DEME Concessions, bracht een totaal vermogen in van ongeveer 500 miljoen euro. Het Rentel-project wordt het vijfde offshore windproject in de Belgische Noordzee. De totale investering bedraagt 1,1 miljard euro. Samen met de andere aandeelhouders van Otary heeft DEME ook een belang in de concessies voor de Belgische windparken Seastar (246 MW) en Mermaid (266 MW). De Franse energieregulator nam naast enkele andere bedrijven ook DEME Concessions op in de preselectie voor de ontwikkeling van een offshore windpark met een capaciteit van 750 MW in de buurt van Duinkerke. De aanbesteding zal naar verwachting worden uitgeschreven in de eerste helft van 2018.

DEME Concessions is als investeerder ook betrokken bij het project van de Blankenburgverbinding (zie boven).

 

Vooruitzichten 2018

Op basis van het goed gevulde orderboek verwacht DEME in 2018 een omzet van meer dan 2,5 miljard euro te realiseren, waarop een EBITDA-marge wordt verwacht binnen de historische vork van 16%-20%.

Open

Persberichten

1/10/2018 DEME : Approfondissement et élargissement du chenal Swinoujscie - Szczecin en Pologne attribué à un consortium comprenant Dredging International et Van Oord
21/09/2018 DEME stelt innovatief pre-prototype knollenverzamelaar 'Patania II' voor
6/09/2018 DEME: Ambitieus vlootinvesteringsprogramma loopt verder met de bestelling van twee sleephopperzuigers en twee splijtbakken