Presentatie

CFE NV (inclusief DEME)

AvH: 60,40%

(in € 1.000)  2017 2016
Omzet 3.066.525 2.797.085
EBITDA 500.734 465.863
EBIT 267.157 227.570
Nettoresultaat (deel groep) 180.442 168.411
Eigen vermogen (deel groep) 1.641.904 1.521.559
Netto financiële positie -351.909 -213.051
Balanstotaal 4.646.893 4.328.219
Orderboek (€ mio) 4.851 4.757
Personeel 8.689 7.752


 

Kerncijfers

Management

Foto’s

CFE

Beneficial interest AvH: 60,40%
AvH Contact: Piet Dejonghe
www.cfe.be

CFE is een op Euronext Brussels genoteerde Belgische industriële groep met drie onderscheiden vakgebieden: ‘Baggerwerken, Milieu, Offshore en Infra-activiteiten’, ‘Contracting’, dat de activiteiten bouw, multitechnieken en rail omvat, en tenslotte ‘Vastgoedontwikkeling’.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Financieel overzicht 2017

Voor CFE was 2017 een goed jaar: zowel CFE Contracting als de pool Vastgoedontwikkeling noteerden een sterke stijging van hun bijdrage tot het groepsresultaat. Ook het hoge niveau van het orderboek (incl. 241,8 miljoen euro van het overgenomen A.A. Van Laere) bewijst dat CFE op het juiste spoor zit. CFE (excl. DEME) realiseerde een nettowinst van 23,9 miljoen euro, tegenover 13,0 miljoen euro in 2016.

 

Operationeel overzicht 2017

De nieuwe organisatie, die autonomie en synergie verenigt, heeft in 2017 haar relevantie meer dan ooit bewezen. Het activiteitenverslag van de pool ‘Baggerwerken, Milieu, Offshore en Infra-activiteiten’ is terug te vinden op pag. 66 tot 69 van dit jaarverslag.

 

Contracting

Bij CFE Contracting daalde de omzet in 2017 tot 717,6 miljoen euro. Deze verwachte daling is voornamelijk het gevolg van een vertraging in de opstart van enkele belangrijke werven in België en van de moeilijke sociaal-economische omstandigheden in Tunesië. Internationaal kenden vooral de activiteiten in Polen een sterke groei. Het orderboek van CFE Contracting per eind 2017 steeg significant tot 1.229,7 miljoen euro (+44,6% of +15,1% bij gelijke perimeter). Dit is enerzijds het gevolg van nieuwe opdrachten in het segment Bouw in Brussel en Polen en in het segment Rail & Utility Networks.

Bovendien werd de pool eind 2017 verder versterkt door de acquisitie van A.A. Van Laere. Door deze transactie zullen beide bouwgroepen, die onder hun bestaande merknamen blijven opereren, optimaal kunnen samenwerken in België. Het activiteitenverslag van A.A. Van Laere over 2017 is terug te vinden op pag. 73 van dit jaarverslag. Vanaf 2018 zullen de resultaten van A.A. Van Laere opgenomen worden in de cijfers van CFE.

In mei 2017 werd de toenadering tussen MBG en Atro Bouw afgerond. De activiteiten worden verdergezet onder de naam MBG. Alle scholen van het programma ‘Scholen van Morgen’ werden opgeleverd. De werf van AZ Sint-Maarten (Mechelen) is goed gevorderd, net als die van de Antwerp Management School (Antwerpen). 2018 ziet er veelbelovend uit, dankzij verscheidene nieuwe projecten in Gierle, Brussel en Brugge. BPC, de entiteit die door de fusie van CFE Brabant en BPC Brabant is ontstaan, heeft onder meer het CHIREC-ziekenhuis aan Delta opgeleverd en de zetel van AXA Belgium voltooid. BPC werkte verder aan de lopende projecten en heeft een tiental nieuwe werven opgestart. Hierdoor bevestigt BPC zich als leider in de constructie van gebouwen in Brussel. In 2017 fuseerden de entiteiten Leloup Entreprise Générale en Amart onder het merk Amart, dat verscheidene werven heeft opgeleverd. Het orderboek zou de activiteit in 2018 met 50% moeten doen toenemen. BPC Wallonie zag haar activiteit echter tijdelijk dalen, als gevolg van het uitstel van projecten naar 2018.

In het Groothertogdom Luxemburg behoudt CLE haar hoge activiteitsniveau van 2016, met de oplevering van verscheidene grote bouwprojecten zoals de Galerie Kons en de school Aloyse Kayser. Het startte ook twee nieuwe projecten in de burgerlijke bouwkunde. In Polen ziet CFE Polska haar omzet en marges opnieuw stijgen en kennen de opdrachten voor internationale klanten een mooie groei. In Tunesië heeft CTE twee contracten met Siemens en het Ministère de l’équipement gesloten. De vooruitzichten blijven daar echter voorzichtig, gelet op de conjunctuur van het land.

Groep Terryn kende een mooie groei in de sector van de oplossingen met gelamineerd hout. Dankzij een aanzienlijke stijging van haar orderboek voor al haar activiteiten, gaat ze 2018 positief tegemoet.

In 2017 werd een cluster ‘Electro VMA’ gevormd, met VMA, VMA West, Vanderhoydoncks, Nizet en verscheidene internationale entiteiten. De cluster heeft een groot gedeelte van zijn omzet gerealiseerd met installaties in het domein van de gezondheid en van kantoren in België en in het Groothertogdom Luxemburg. De afdeling ‘Automotive’ heeft belangrijke automatiseringsprojecten uitgevoerd voor onder meer Audi in Vorst en Volvo in Gent en Charleston (Amerika). Alles samen was 2017 een goed jaar. Ook de vooruitzichten voor 2018 zijn gunstig. In de activiteit HVAC was het eerste semester van 2017 moeilijk voor Druart. Begin 2018 werd het mooie project Rive Gauche in Charleroi opgeleverd. 2018 zou vruchtbaarder moeten zijn, gelet op het grote aantal orders. Op de markt van het technische onderhoud en diensten heeft be.Maintenance haar positie in België verder versterkt door de uitbreiding van haar portefeuille ‘maintenance’ voor het programma ‘Scholen van Morgen’.

Voor de activiteit ‘sein’ hebben ENGEMA en Louis Stevens & Co verschillende projecten uitgevoerd en werden de voorbereidende werken voor het ETCS niveau 2 project op het Belgische spoornet opgestart. De activiteit ‘bovenleiding’ kende een goed jaar met verscheidene projecten voor Infrabel en Tuc Rail. Met de acquisitie van Coghe op het jaareinde, wordt de activiteit ‘track’ aanzienlijk versterkt. Door het materieelpark van Remacom te combineren met dat van Coghe, is CFE voortaan in staat geïntegreerde oplossingen aan te bieden aan haar klanten. In 2017 bundelden ETEC en ENGEMA Lignes hun krachten in één bedrijf om de ‘utilities’ activiteiten te centraliseren. Deze activiteit kende een goed gevuld jaar door onder meer de uitbreiding van de hoogspanningslijn die de Belgische windmolenparken verbindt met het netwerk te Dudzele en de installatie van de definitieve verlichting van het door UNESCO geklasseerde Belfort van Mons.

 

Vastgoedontwikkeling

BPI verzamelt de vastgoedactiviteiten van de groep in België, het Groothertogdom Luxemburg en Polen. Gelet op de sterke ontwikkeling van haar opdrachten in de afgelopen jaren, heeft ze haar organisatie en haar visuele identiteit vernieuwd om de uitdagingen van een zeer competitieve markt nog beter aan te gaan.

In België heeft BPI onder meer de commercialisering van de projecten Solvay in Elsene, Erasmus Garden in Anderlecht en Les Hauts Prés in Ukkel voortgezet of voltooid. De verkoop van de participatie in het project Oosteroever in Oostende heeft de vastgoedresultaten van de groep versterkt.

In het Groothertogdom heeft BPI Luxembourg onder meer het project Kons opgeleverd, de laatste eenheden van het project Bettembourg gecommercialiseerd, de commercialisering van het project Kiem op het plateau van de Kirchberg voltooid en het beheer en de commercialisering van het project Glesener in de stad Luxemburg verzekerd.

In Polen heeft BPI Polska met groot commercieel succes de laatste fase van het project Four Oceans in Gdansk afgerond en werkt het verder aan de bouw van de projecten Bulwary Ksiazece in Wroclaw en Wola Libre in Warschau. BPI Polska houdt ook een participatie van 90% aan in twee nieuwe projecten in Poznan en Warschau.

 

Niet-overgedragen activiteiten

Het operationeel beheer en het onderhoud van het Grand Hôtel in N’Djamena werden in juni 2017 overgedragen aan de hoteluitbater aangeduid door de overheid van Tsjaad. De vorderingen op Tsjaad bleven ongewijzigd tegenover eind december 2016.

 

Vooruitzichten 2018

De groep CFE zal haar omzet in 2018 aanzienlijk zien groeien, gelet op de goed gevulde orderboeken zowel bij DEME als bij Contracting.

Open

Persberichten

7/09/2018 CFE: Het consortium CFE/Cofinimmo zal het project Neo II in Brussel, ontworpen door Jean Nouvel, bouwen
31/08/2018 CFE: Halfjaarresultaten 2018
25/05/2018 CFE: Tussentijdse verklaring