Missie van Ackermans & van Haaren

Onze missie is aandeelhouderswaarde te creëren door te investeren op lange termijn in een beperkt aantal strategische participaties met internationaal groeipotentieel.

 

Positionering

 • een onafhankelijke gediversifieerde groep
 • geleid door een ervaren, multidisciplinair managementteam
 • met een gezonde financiële structuur ter ondersteuning van de groei-ambities van de participaties

Lange termijn perspectief

 • duidelijke afspraken met participaties rond doelstellingen
 • verantwoordelijkheid van de participaties voor de eigen financiële positie
 • streven naar jaarlijkse groei van de resultaten van elke deelneming en van de groep in zijn geheel
 • focus op groeisectoren in een internationale context

Proactieve aandeelhouder

 • betrokkenheid bij selectie van topmanagement en definitie van lange termijn strategie
 • permanente dialoog met management
 • opvolging van en controle op strategische focus en de operationele en financiële discipline
 • actieve steun aan het management voor specifieke operationele en strategische projecten

 

Historiek

Kaft geschiedenis

Een gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van Ackermans & van Haaren werd gepubliceerd in het boek "Ackermans & van Haaren: Een familiale groep met internationale ambities (1876-2007)".

- De familiale jaren

- De beursjaren