Deugdelijk bestuur 

Op 24 februari 2017 heeft de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren een aangepaste versie van het Corporate Governance Charter goedgekeurd.

Het Charter werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code die op 12 maart 2009 werd bekendgemaakt.