Bedrijfsrevisor

De commissaris van de vennootschap is Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door Patrick Rottiers en Wim Van Gasse.

De commissaris verzorgt de externe audit (zowel op geconsolideerde als op enkelvoudige cijfers) van Ackermans & van Haaren en rapporteert twee maal per jaar aan de raad van bestuur.

Het mandaat van de commissaris verstrijkt op de Algemene Vergadering van 2019. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de audit van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen bedraagt € 55.000 (excl. BTW).