Algemene vergadering

28/05/2018 Gewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Aandelen en stemrechten
Bijlage: curriculum vitae Thierry van Baren
Bijlage: curriculum vitae Victoria Vandeputte
Bijlage: enkelvoudige jaarrekening 2017
Bijlage: verslag commissaris geconsolideerde rekening
Bijlage: verslag commissaris statutaire rekening
Bijlage: jaarverslag 2017
Notulen
Presentatie
13/11/2017 Buitengewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Verslag raad van bestuur
Ontwerpakte statutenwijziging
22/05/2017 Gewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Aandelen en stemrechten
Bijlage: curriculum vitae Alexia Bertrand
Bijlage: curriculum vitae Luc Bertrand
Bijlage: curriculum vitae Frederic van Haaren
Bijlage: enkelvoudige jaarrekening 2016
Bijlage: verslag commissaris statutaire rekening
Bijlage: verslag commissaris geconsolideerde rekening
Bijlage: jaarverslag 2016
Notulen
23/05/2016 Gewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Aandelen en stemrechten
Bijlage: curriculum vitae Marion Debruyne
Bijlage: curriculum vitae Valérie Jurgens
Bijlage: enkelvoudige jaarrekening 2015
Bijlage: verslag commissaris statutaire rekening
Bijlage: verslag commissaris geconsolideerde rekening
Bijlage: jaarverslag 2015
Notulen
26/05/2015 Gewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Aandelen en stemrechten
Bijlage: curriculum vitae Julien Pestiaux
Bijlage: enkelvoudige jaarrekening 2014
Bijlage: verslag commissaris statutaire rekening
Bijlage: verslag commissaris geconsolideerde rekening
Bijlage: jaarverslag 2014
Notulen
26/11/2014 Buitengewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Verslag raad van bestuur
Ontwerpakte statutenwijziging
3/11/2014 Buitengewone algemene vergadering Agenda (vergadering niet in getal)
Volmacht
Verslag raad van bestuur
Ontwerpakte statutenwijziging
26/05/2014 Gewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Aandelen en stemrechten
Bijlage: curriculum vitae Teun Jurgens
Bijlage: curriculum vitae Thierry van Baren
Bijlage: enkelvoudige jaarrekening 2013
Bijlage: verslag commissaris statutaire rekening
Bijlage: verslag commissaris geconsolideerde rekening
Bijlage: jaarverslag 2013
Notulen
27/05/2013 Gewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Aandelen en stemrechten
Bijlage: curriculum vitae Luc Bertrand
Bijlage: curriculum vitae Frederic van Haaren
Bijlage: curriculum vitae Alexia Bertrand
Bijlage: enkelvoudige jaarrekening 2012
Bijlage: verslag commissaris statutaire rekening
Bijlage: verslag commissaris geconsolideerde rekening
Bijlage: jaarverslag 2012
Notulen
29/05/2012 Gewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Aandelen en stemrechten
Bijlage: curriculum vitae
Bijlage: enkelvoudige jaarrekening 2011
Bijlage: verslag commissaris statutaire rekening
Bijlage: verslag commissaris geconsolideerde rekening
Bijlage: jaarverslag 2011
Notulen
25/11/2011 Buitengewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Verslag raad van bestuur
Ontwerpakte statutenwijziging
23/05/2011 Gewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Curriculum vitae
Notulen
25/05/2010 Gewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Curriculum vitae
Notulen
25/05/2009 Gewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Curriculum vitae
Notulen
9/03/2009 Buitengewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Ontwerp van statutenwijziging
Verslag raad van bestuur
Notulen
26/05/2008 Gewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Curriculum vitae
Notulen
8/06/2007 Buitengewone algemene vergadering Agenda
Volmacht
Ontwerp van statutenwijziging
Bijzonder verslag van de raad van bestuur
29/05/2007 Gewone algemene vergadering Agenda
Notulen