Aandeelhouderschap

Kapitaal en aandelen (artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007)

 • Kapitaal: € 2.295.277,90
 • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 33.496.904
 • Totaal aantal stemrechten: 33.496.904
 • Kennisgevingsdrempel: 5%

 

AandeelhoudersstructuurNl

Scaldis Invest bezit 11.054.000 aandelen in het kapitaal van Ackermans & van Haaren, d.i. een deelneming van 33%. Scaldis Invest wordt op haar beurt gecontroleerd door Belfimas, die een deelneming bezit in het kapitaal van Scaldis Invest van 92,25%. De uiteindelijke controle over Scaldis Invest wordt uitgeoefend door Stichting Administratiekantoor 'Het Torentje'.

 

Kruisparticipaties

Ackermans & van Haaren bezit per 31 december 2017 362.257 eigen aandelen. Deze aandelen werden verworven met het oog op de indekking van het aandelenoptieplan.

 

Referentiehouder

Belfimas is (onrechtstreeks) de referentieaandeelhouder van Ackermans & van Haaren. Het enige doel van Belfimas is te beleggen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in aandelen Ackermans & van Haaren. Elke overdracht van effecten uitgegeven door Belfimas, is onderworpen aan een statutair goedkeuringsrecht van de raad van bestuur van Belfimas. Twee bestuurders van Ackermans & van Haaren (Luc Bertrand en Frederic van Haaren) maken deel uit van de raad van bestuur van Belfimas. De raad van bestuur heeft geen kennis van overeenkomsten tussen aandeelhouders van Ackermans & van Haaren.

 

Controleketen

 • Ackermans & van Haaren NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Scaldis Invest NV, een vennootschap naar Belgisch recht.
 • Scaldis Invest NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Belfimas NV, een vennootschap naar Belgisch recht.
 • Belfimas NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Celfloor S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht.
 • Celfloor S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Apodia International Holding B.V., een vennootschap naar Nederlands recht.
 • Apodia International Holding B.V. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Palamount S.A., een vennootschap opgericht onder Luxemburgs recht.
 • Palamount S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door "Het Torentje", een stichting administratiekantoor opgericht naar Nederlands recht.
 • Stichting administratiekantoor "Het Torentje" is de ultiem controlerende aandeelhouder.


Transparantiemelding

Ackermans & van Haaren heeft op 31 oktober 2008 een transparantiemelding ontvangen in het kader van de overgangsregeling van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke eminettenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.