Presentatie

Management

Résidence Marguerite (Meyzieu)

Foto’s

HPA

Beneficial interest AvH: 70,9%
AvH Contact: Jan Suykens
www.residalya.com

De groep HPA omvat Residalya, dat rusthuizen exploiteert in Frankrijk, en Patrimoine & Santé, de eigenaar van de meeste van deze residenties. Residalya is gespecialiseerd in de opvang en verzorging van afhankelijke ouderen en toont daarbij bijzondere aandacht voor de menselijke relaties tussen bewoners en personeel.

Informatie uit het jaarverslag 2016

Conform de akkoorden die daarover met Eric Duval waren gesloten, verminderde AvH haar participatie in Holding Groupe Duval van 37,8% (per einde 2015) tot 21,8% door deze om te zetten in een bijkomende deelneming van 25% in de vastgoedvennootschap Patrimoine & Santé (van 22,5% per eind 2015 tot 47,5%). Vervolgens werden de belangen van AvH, CEO Hervé Hardy en andere managementleden in Residalya en Patrimoine & Santé ingebracht in een nieuwe structuur HPA, waarvan AvH 70,9% bezit. HPA is op haar beurt eigenaar van 100% van de Franse rusthuisoperator Residalya en voor 73,7% (eind 2016) van Patrimoine & Santé dat eigenaar is van het vastgoed van het merendeel van de residenties dat door Residalya wordt geëxploiteerd. Begin 2017 werden de laatste 21,8% die AvH nog aanhield in Holding Groupe Duval omgeruild tegen aandelen Patrimoine & Santé. Deze aandelen zullen in 2017 worden ingebracht bij HPA, wiens participatie in Patrimoine & Santé daardoor zal stijgen tot 100%.

Op organisatorisch vlak werd HPA, een vennootschap naar Belgisch recht, opgericht als overkoepelende holding die alle activiteiten van Residalya (exploitatie) en Patrimoine & Santé (vastgoed) leidt. De eerste fase in deze juridische herstructurering werd in juni 2016 doorgevoerd toen de verschillende aandeelhouders overgingen tot de formele inbreng van effecten in deze holding. Na deze eerste fase werden met vier bankinstellingen en twee investeerders bilaterale contracten in de vorm van een ‘Euro PP’ ondertekend. Het doel was enerzijds om een aantal bestaande schulden voor een lagere kostprijs te herfinancieren - waardoor de terugbetalingskosten daalden - en anderzijds om een aparte kredietlijn te openen voor de ontwikkelingsactiviteiten.

Financieel overzicht 2016

HPA heeft in 2016 een omzet gerealiseerd van 105,6 miljoen euro, tegenover 91,6 miljoen euro in 2015 (enkel Residalya), een EBITDAR van 23,3 miljoen euro en een nettoresultaat van 2,9 miljoen euro. Deze omzetstijging is te danken aan een hogere bezettingsgraad (98,4%) en de uitbreiding van de portefeuille.

Financieel overzicht 2016

HPA heeft in 2016 een omzet gerealiseerd van 105,6 miljoen euro, tegenover 91,6 miljoen euro in 2015 (enkel Residalya), een EBITDAR van 23,3 miljoen euro en een nettoresultaat van 2,9 miljoen euro. Deze omzetstijging is te danken aan een hogere bezettingsgraad (98,4%) en de uitbreiding van de portefeuille.

Operationeel overzicht 2016

Residalya zette in 2016 de uitbouw van haar activiteiten voort. Sinds januari 2016 is het netwerk uitgebreid met La Demeure du Bois Ardent in Saint-Lô (76 bedden) en La Résidence Ambroise Paré (Residalya 60%) in Lyon (88 bedden).

In juli 2016 ging HPA over tot de volledige integratie van SCI Cigma du Tertre, eigenaar van het gebouwencomplex waarin een woonzorgcentrum met 60 bedden (Le Cigma de Laval) en een bedrijfskinderdagverblijf met 50 bedjes (Crèche du Tertre) worden uitgebaat. Ondertussen werden deze twee centra ook geïntegreerd in het netwerk van Residalya.

Het Residalya-netwerk slaagde erin om in 2016 een constant activiteitsniveau aan te houden. Tijdens het volledige boekjaar 2016 bedroeg de bezettingsgraad van de geconsolideerde centra 98,4% tegenover 95,8% in 2015. De gemiddelde huurprijs, een belangrijk element van de omzet, ging ook dit jaar gestaag omhoog. De huurprijs ligt in de lijn van de prijzen van concurrerende centra in de omgeving.

HPA-1-NL-FR-EN

Residalya zet haar renovatieprogramma’s (La Lande St Martin, Garons) voort, net als de projecten om de centra beter uit te rusten. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de onderneming in staat te stellen het verschil te maken met de concurrentie. In de zomer van 2016 gingen de uitbreidingswerkzaamheden in de residentie Granvelle van start. De capaciteit van het woonzorgcentrum wordt uitgebreid van 84 tot 99 bedden en met 25 serviceflats.

De oplevering wordt verwacht in 2018. Het zal de eerste residentie zijn die deels als woonzorgcentrum en deels als complex met serviceflats zal worden uitgebaat. Deze configuratie biedt de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van bepaalde bewoners die weliswaar niet in een medische instelling verblijven, maar zich toch veiliger voelen in een centrum dat aan hun hoge leeftijd is aangepast.

In het kader van de verdere ontwikkeling op basis van een gemengd model, met combinaties van woonzorgcentra en serviceflats, worden verscheidene plannen bestudeerd. Het betreft Le Taillan Médoc in Gironde, La Tour de Salvagny in de Rhône en Oyonnax in Ain. Deze nieuwe projecten zullen in de komende maanden verder worden uitgewerkt. De opening van de nieuwe centra wordt verwacht tussen 2019 en 2020.

Op 31 december 2016 beheerde Residalya 32 residenties verspreid over Frankrijk, met in totaal 2.439 bedden.

 

Vooruitzichten 2017

HPA heeft ook initiatieven genomen om haar netwerk d.m.v. acquisities uit te breiden. In 2016 werden al twee projecten op de rails gezet die in januari 2017 werden afgerond: de residentie Pyla sur Mer (60 bedden, uit te breiden tot 83 bedden in de komende jaren door de transfer van bedden) en de residentie Villa Thalia (95 bedden). Beide projecten stellen HPA in staat om niet alleen de exploitatieactiviteit en de gebouwen te verwerven, maar ook om renovatie- of zelfs uitbreidingswerkzaamheden te plannen waardoor een verhoging van de gemiddelde huurprijs in de toekomst tot de mogelijkheden behoort.

HPA-2-NL

Open

Persberichten