Presentatie

Management

Foto’s

Extensa Group

Beneficial interest AvH: 100%
AvH Contact: Jan Suykens
www.extensa.be

Extensa is een vastgoedontwikkelaar met focus op residentiële en gemengde projecten in België en het Groothertogdom Luxemburg.

Informatie uit het jaarverslag 2016

Financieel overzicht 2016

Het nettoresultaat van Extensa Group over het boekjaar 2016 - exclusief de bijdrage tot het resultaat van LRE - bedroeg 30,4 miljoen euro, tegenover 31,0 miljoen euro in 2015 (exclusief de herwaarderingsmeerwaarde van 23,5 miljoen euro op jaareinde 2015 op het verwerven van de controle van Tour & Taxis).

De nettobijdrage van het Tour & Taxis-project bedroeg 27,1 miljoen euro en vloeit voort uit de verhuur en beheer van eigendommen (zoals de Sheds, Hôtel de la Poste, parkings, evenementen) en het boeken van een gedeeltelijk resultaat (volgens ‘percentage of completion’) van de marge op het Herman Teirlinck-gebouw en de residentie Gloria. In Luxemburg bedroeg de bijdrage van de residenties en twee kantoorprojecten in Cloche d’Or 11,7 miljoen euro.

Het balanstotaal steeg van 559 miljoen euro eind 2015 tot 654 miljoen euro op het einde van 2016. Dit valt grotendeels te verklaren door de lopende bouwprojecten. Het eigen vermogen steeg over deze periode van 205 miljoen euro tot 242 miljoen euro.

 

Operationeel overzicht 2016

Stadsontwikkelingsprojecten

De procedure voor het uitwerken van een speciaal bestemmingsplan voor de Tour & Taxis-site in Brussel werd ingeleid in 2015 en werd door de Stad Brussel goedgekeurd in december 2016. Na goedkeuring door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begin 2017, kan het planningsproces van de site eindelijk voltooid worden.

De 115 appartementen van de residentie Gloria, het eerste appartementsgebouw op de Tour & Taxis-site, worden volledig opgeleverd in het eerste kwartaal van 2017. Bijna alle wooneenheden waren eind 2016 verkocht. Voor de rest van deze residentiële buurt, aan weerszijden van een nieuwe laan met bomenrijen, werd een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend in het vierde kwartaal van 2016. Ze omvat een ouderenzorgcentrum, serviceflats en 350 appartementen, allen ontworpen door de architecten AWG, Sergison Bates en noA. De bouwvergunning kan onmiddellijk goedgekeurd worden nadat het speciale bestemmingsplan definitief is geworden. De bouwwerken moeten derhalve in 2017 van start kunnen gaan.

In mei 2016 verwierf Extensa het Hôtel des Douanes van Sopima (Belgische federale staat). Dit vroegere kantoorgebouw van de douaneautoriteiten met een (bruto-)oppervlakte van 8.872 m² heeft een strategische ligging aan de zuidelijke hoek van de Tour & Taxis-site. Het staat tegenover de Picardbrug, die gebouwd zal worden vanaf het tweede kwartaal van 2017. Eind 2016 centraliseerde Publicis One haar Belgische activiteiten in dit gebouw in afwachting van haar permanente verhuizing naar de ‘Gare Maritime’ eind 2018.

De renovatie van de bestaande structuur van de ‘Gare Maritime’ is gestart en zal eind 2017 voltooid zijn. Dit vroegere goederenstation (40.000 m²) wordt het nieuwe middelpunt van de Tour & Taxis-site, en combineert werkruimte, themawinkels en verkooppunten van voedingsmiddelen en dranken. Enkele van de omliggende gebouwen (de Quai, ‘De Gevaarlijke Producten’) werden ook gerenoveerd en worden vooral gebruikt voor evenementen.

Op het terrein dat aan de toekomstige Picardbrug grenst, voorziet Extensa een appartementsgebouw met 138 wooneenheden. Het begin van de verkoop en de bouw worden verwacht in de eerste helft van 2017.

 

In het kader van het Cloche d’Or-project heeft Grossfeld PAP (Extensa 50%) aankoopopties op zeer goed gelegen terreinen in het zuiden van de stad Luxemburg. De grote verkeersassen die het gebied structureren zijn momenteel in aanbouw door de stad Luxemburg en de Luxemburgse staat.

De verkoop op plan van de appartementen begon in oktober 2014. Eind 2016 waren er 567 wooneenheden verkocht. De bouwwerken voor fases 1, 2 en 3 zijn van start gegaan. De verkoop van fase 4 begon in het eerste kwartaal van 2017.

Ook de bouwwerken voor de hoofdkantoren van Alter Domus (10.500 m²) en Deloitte Luxembourg (30.000 m²) zijn opgestart. De oplevering is voorzien voor het derde kwartaal van 2018.

Op het perceel dat in 2014 verkocht werd, bouwt Auchan Group nu een regionaal winkelcentrum, dat in 2019 zijn deuren zal openen. Dit zal de aantrekkingskracht van de site voor bewoners en zakelijke klanten verder versterken.

 

Verkavelingen en residentiële projecten in België

In het binnenstedelijke project ‘De Munt’ in Roeselare (Extensa 50%) werd de vierde en laatste fase van de 145 appartementen opgeleverd. Enkele appartementen zijn nog steeds te koop. In 2016 werd een City Delhaize-supermarkt geopend, die het bestaande winkelaanbod binnen het project vervolledigt.

Verscheidene nieuwbouwprojecten doorlopen de administratieve procedures om uitvoerbare vergunningen te verkrijgen. In Vlaanderen worden projecten in Edegem, Schilde, Wuustwezel, Kapellen, Brasschaat en Leuven onderzocht. Het Groeninge- project in Kontich (651 huizen en appartementen) boekte aanzienlijke vooruitgang in de planningsprocedure. In Wallonië ziet de uitkomst voor de projecten in Waver, Terhulpen en Tubeke er gunstig uit.

 

Slowakije, Roemenië, Turkije

In Trnava, Slowakije, consolideerde Top Development (Extensa 50%) haar retailpark (7.789 m²) met de toevoeging van een tankstation. Verdere ontwikkelingen op de beschikbare gronden worden onderzocht.

Gezien de marktomstandigheden werd geen specifieke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de Roemeense grondposities.

De controle werd verworven over een nieuwe grondpositie in de buurt rond het Topkapipaleis (Zeytinburnu) in Istanboel (Turkije) met het oog op een ontwikkeling van ongeveer 250 appartementen (waarvan 147 units voor Extensa).

 

Vastgoedinvesteringen

Begin 2016 bleven naast de erfgoedgebouwen op de Tour & Taxis-site maar vier andere verhuurde gebouwen in portefeuille, met een totale boekwaarde van 12 miljoen euro. Deze worden actief beheerd.

 

Vooruitzichten 2017

De ontwikkelingen van Extensa op Tour & Taxis en bij Cloche d’Or zullen ook in 2017 en de daaropvolgende jaren de resultaten van Extensa ondersteunen.

Extensa -1-NL

 

Open

Persberichten