Presentatie

Management

Foto’s

Anima Care

Beneficial interest AvH: 92,5%
AvH Contact: Jan Suykens
www.animacare.be

Anima Care legt zich toe op de zorg- en gezondheidssector in België en focust op het hogere marktsegment van de seniorenhuisvesting en -zorg. In de residentiële ouderenzorg investeert Anima Care zowel in de uitbating als in het vastgoed.

Informatie uit het jaarverslag 2016

Anima Care kiest resoluut voor kwaliteit. Zij combineert een aangename leefomgeving met een kwaliteitsvolle dienstverlening. Anima Care besteedt veel aandacht aan de constante verbetering van haar werkmethodes en van de operationele systemen en aan de selectie, begeleiding en ontwikkeling van haar medewerkers die de kwaliteitsvisie en de waarden van Anima Care dag na dag omzetten in de praktijk.

Anima Care exploiteert per 31 december 2016 1.347 rusthuisbedden, 77 bedden herstelverblijf en 197 assistentiewoningen, verspreid over 14 zorgcentra (7 in Vlaanderen, 3 in Brussel, 4 in Wallonië).

Financieel overzicht 2016

Anima Care realiseerde in 2016 een omzet van 56,4 miljoen euro. De omzetstijging met 9,4 miljoen euro t.o.v. 2015 is voornamelijk te danken aan de uitbreiding van de portefeuille. Het nieuwbouwproject Aquamarijn te Kasterlee werd eind maart 2015 in gebruik genomen en droeg in 2016 voor een vol jaar bij tot het resultaat. De overnames van Le Birmingham en Duneroze, samen goed voor 260 bedden, werden vanaf het laatste kwartaal van 2016 opgenomen, met evenwel nog maar een beperkte impact op het resultaat.

De 4 nieuwbouwprojecten, die in de periode 2013- 2015 in gebruik werden genomen, komen op kruissnelheid. Dit vertaalde zich in 2016 in een significante toename van de EBITDAR tot 14,0 miljoen euro (2015: 9,3 miljoen euro) en van de winst tot 3,9 miljoen euro (2015: 1,1 miljoen euro).

Het eigen vermogen van de groep is gestegen van 40,0 miljoen euro per eind 2015 tot 46,6 miljoen euro per eind 2016. In 2016 werd het kapitaal voor 2,5 miljoen euro bijkomend volgestort. Eind 2016 blijft er nog 6,7 miljoen euro aan kapitaal te volstorten.

De netto financiële schulden namen toe van 69,2 miljoen euro per 31.12.2015 naar 72,7 miljoen euro per 31.12.2016. De toename van de nettoschuldpositie is voornamelijk toe te schrijven aan de financiering van de overname van de uitbating en de gebouwen van Duneroze. De overnames van Duneroze en Le Birmingham verklaren in grote mate de stijging van het balanstotaal van 140,2 miljoen euro per eind 2015 tot 151,9 miljoen euro per eind 2016.

Anima Care -1-NL-FR-EN

Operationeel overzicht 2016

In het voorjaar van 2016 startte Anima Care de bouw van 22 assistentiewoningen te Blegny. Deze worden gebouwd naast het zorgcentrum dat in oktober 2013 in gebruik werd genomen. Ze zullen in het tweede trimester van 2017 worden opgeleverd.

In november 2016 nam Anima Care Le Birmingham te Sint-Jans-Molenbeek en Duneroze te Wenduine over. Le Birmingham telt 60 rusthuisbedden. Duneroze heeft 160 rusthuisbedden en 40 bedden herstelverblijf in uitbating.

Eind 2016 werd een contract getekend voor de overname van de 3 Brusselse rusthuizen van Valmont Santé Belgium, die samen 167 rusthuisbedden uitbaten. De overname is gepland voor eind maart 2017.

Verschillende bouwprojecten, o.a. te Aalst, te Zoutleeuw en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en verbouwingswerken, te Berlare en Awans, zijn in voorbereiding.

 

Vooruitzichten 2017

In 2017 zal sterk worden ingezet op de integratie en de verbetering van de operationele werking van de recente acquisities. In het voorjaar zal gestart worden met de uitbreidingsnieuwbouw met 30 bedden te Aalst en zal ook de renovatie van 52 kamers te Berlare worden aangevat. De overname van activiteiten van Valmont Santé Belgium omvat ook een nieuwbouwproject te Vorst. De bouwvergunning werd reeds afgeleverd en de bouwwerken zullen in de loop van 2017 worden aangevat. Afhankelijk van het bekomen van de nodige vergunningen, zullen ook de bouwwerven van de overige bouwprojecten die in voorbereiding zijn, worden opgestart.

Anima Care zal blijven investeren in haar groei via overnames, de ontwikkeling van nieuwe zorgcentra, de uitbreiding van bestaande zorgcentra en de verruiming van haar dienstenpakket. De groei van de activiteiten, de kwaliteitsvolle dienstverlening en de verbetering van de operationele werking vormen de fundamenten voor een verdere verbetering van de toekomstige winstgevendheid. Anima Care is met haar 100% Belgische verankering en haar strategie naar optimale zorgverstrekking gecombineerd met investeringen in kwalitatief vastgoed een unieke speler in de Belgische markt.

Anima Care -2-NL

Open

Persberichten