Anima Care

AvH: 92,5%

(€ 1.000) 2014 2015
Omzet 37.927 46.981
EBITDA 5.388 8.890
EBIT 2.423 4.539
Nettoresultaat 463 1.075
Eigen vermogen (deel groep) 35.744 40.039
Netto financiële positie -60.232 -69.242
Balanstotaal 121.957 140.180
Personeel 659 824

Kerncijfers

Presentatie

Management

Aquamarijn - Kasterlee

Foto’s

Anima Care

Beneficial interest AvH: 92,5%
AvH Contact: Jan Suykens
www.animacare.be

Anima Care legt zich toe op de zorg- en gezondheidssector in België en focust op het hogere marktsegment van de seniorenhuisvesting en -zorg. In de residentiële ouderenzorg investeert Anima Care zowel in de uitbating als in het vastgoed.

Persberichten