Management

Foto’s

ASCO-BDM

Beneficial interest AvH: 50%
AvH Contact: Tom Bamelis
www.bdmantwerp.be
www.ascocontinentale.be

De verzekeringsgroep ASCO-BDM richt zich via makelaars voornamelijk op maritieme en industriële verzekeringen. BDM is een onderschrijvingsagent, die voor rekening van de verzekeraar ASCO en van een aantal belangrijke internationale verzekeraars risicodekkingen aanbiedt in nichemarkten. De doorgedreven samenwerking van BDM en ASCO binnen dezelfde groep verzekert BDM van een belangrijke onderschrijvingscapaciteit en biedt ASCO een krachtig commercieel instrument.

Informatie uit het jaarverslag 2016

BDM kon zich in 2016 verder focussen op de commercialisering van nicheproducten in ‘Property & Casualty’ via de middelgrote verzekeringsmakelaars, ondersteund door de aanwerving van een Chief Commercial Officer en enkele technische specialisten. In Marine zorgden commerciële acties voor een verdere verhoging van het marktaandeel in Pleziervaart.

De ‘Property & Casualty’-portefeuille groeide in 2016 met 3%. Een sterke groei in de nichetakken, zoals Engineering (+13%), werd enigszins getemperd door een bewuste vermindering van het aandeel op meer volatiele business.

De Marine-portefeuille kende opnieuw een afname, zij het veel minder uitgesproken dan in 2015. Dit was vooral het gevolg van het aflopen van de saneringen die in voorgaande jaren waren ingezet, maar tevens omwille van de daling van de grondstoffenprijzen en de zwakke markt in Cargo en Hull. Tegen eind 2016 was een voorzichtig herstel van het premievolume merkbaar. 

De ASCO brutopremies stegen met 4% in ‘Property & Casualty’, maar daalden met 37% in Marine. Dit laatste is het gevolg van de doorgevoerde saneringsacties in dit deel van de portefeuille tijdens vorige jaren, maar zorgde tegelijk voor zeer goede technische resultaten in dit segment. Ondanks een tegenvallend technisch resultaat in Auto en zelfs na verrekening van het aandeel van ASCO in de terrorismepool (cf. de terroristische aanslagen van 22/3/2016), tekende ASCO eind 2016 het beste technische resultaat sedert jaren op.

Zeer goede beleggingsresultaten en goed gecontroleerde overheadkosten droegen bij tot een nettowinst van 1,1 miljoen euro, tegenover een nettowinst van 0,2 miljoen euro in 2015. 

In 2017 beoogt de groep in ‘Property & Casualty’ haar commercieel netwerk met kleine en middelgrote verzekeringsmakelaars verder uit te bouwen. ASCO-BDM wil zich, meer dan ooit, dankzij rechtstreeks contact met de productspecialisten, profileren als partner voor verzekeringsmakelaars in die domeinen waar ze een specifieke expertise kan aanbieden.

ASCO-1-NL

Open

Persberichten