Foto’s

Manuchar

Beneficial interest 30%
AvH Contact: Matthias De Raeymaeker
www.manuchar.com

Manuchar is actief in de aan- en verkoop van een brede waaier van producten, met een bijzondere focus op chemicaliën en staal. Verder biedt Manuchar toegevoegde waarde in de logistiek, de distributie alsook de financiering van die producten. Manuchar focust op groeimarkten en is met 1.875 medewerkers actief in 41 landen, vooral in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Informatie uit het jaarverslag 2016

In de chemicaliënsector combineert Manuchar haar handelsactiviteiten met logistieke dienstverlening en de distributie van chemicaliën in emerging markets. Ook in 2016 heeft de verbetering van de rentabiliteit zich verdergezet, ondanks de nog steeds moeilijke marktomstandigheden in landen zoals Brazilië, Colombia en Nigeria. Manuchar zet haar strategie voort om de controle te behouden en kosten te beheersen doorheen de waardeketen via eigen magazijnen. In Vietnam, Honduras, Colombia en Argentinië werden nieuwe magazijnen opgeleverd en in gebruik genomen. In Brazilië en Vietnam werd de uitbreiding van magazijnen voor granen en meststoffen opgestart. Hiermee beantwoordt Manuchar aan de stijgende vraag naar deze producten in deze regio’s. Daarenboven breidt Manuchar voortdurend de eigen productportefeuille verder uit met als doel in de groeimarkten een top 3 plaats in te nemen in de distributie van chemicaliën.

De markten die voor Manuchar nieuwer zijn, zoals Turkije en Dubai, bleven positief evolueren in 2016. De productiefaciliteit voor natriumsulfaat in Mexico werd in 2016 operationeel en realiseerde haar eerste verkopen. Als wereldmarktleider in de distributie van natriumsulfaat wil Manuchar zo tegemoetkomen aan de vraag naar Zuid-Amerikaanse bronnen. Tegelijk wil ze nog beter de kwaliteit bewaken van ontginning tot aflevering bij de klant.

De handelsactiviteiten in staal (Manuchar Steel) kenden een moeilijk jaar. De omzet daalde in een uitdagende markt met sterke concurrentie. Staalproducten voor de internationale handel worden aangekocht in verschillende landen en worden door Manuchar vooral geleverd in de groeimarkten van Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

Manuchar is eveneens actief in de handel van andere grondstoffen zoals polymeren, papier, farmaceutica, automobielonderdelen, hout en cement. Vooral deze laatste kende in 2016 een sterke stijging in de omzet.

De rentabiliteit werd in 2016 in toenemende mate gerealiseerd door toegevoegde waarde in lokale logistiek en verkoop ten koste van pure trading-winsten.

Manuchar houdt vast aan een strategie van verschillende producten en diensten in groeimarkten, waar ze zich door haar distributie en logistieke dienstverlening kan differentiëren.

Manuchar -1-NL

Open

Persberichten

19/06/2007 AvH verwerft een participatie van 20% in Manuchar