Presentatie

Management

Foto’s

Groupe Flo

Beneficial interest GIB: 47,13%
AvH Contact: Piet Dejonghe
www.groupeflo.com

Groupe Flo is de Franse leider inzake commerciële restauratie. De groep baat een portefeuille uit van zeer bekende merken van themarestaurants (Hippopotamus, Tablapizza en Taverne de Maître Kanter) en wereldberoemde brasserieën (o.a. La Coupole, Bofinger, Le Boeuf sur le Toit). Deze zaken zijn verspreid over gans Frankrijk, met het zwaartepunt in Parijs en omstreken.

Informatie uit het jaarverslag 2016

2016 werd gekenmerkt door een verdere achteruitgang van de Franse economische context en een moeilijke markt in de restaurantsector. Na een uitzonderlijk 2015 als gevolg van de aanslagen, kende ook 2016 donkere uren, met de aanslag op de avond van 14 juli in Nice. Deze verschillende gebeurtenissen hebben het herstel van de markt verhinderd. Groupe Flo bleef de gevolgen voelen van de algemene terugval van het restaurantbezoek, ook al werden eind 2016 enkele positieve elementen merkbaar.

Deze terugval treft alle ketens met uitzondering van Tablapizza, dat na een transitiejaar sinds de lancering van het nieuwe concept en de herziening van het aanbod het jaar 2016 licht positief afsluit. De Brasseries bleven sterk beïnvloed door de ineenstorting van het toeristische bezoek aan Parijs. Hippopotamus volgde min of meer de markttrend maar kende enkele moeilijke periodes. In het tweede semester van 2016 opende de eerste Hippopotamus van de nieuwe generatie zijn deuren op de Place de la Bastille. De volgende ombouwingen staan in de steigers. Deze nieuwe visuele identiteit is een ingrijpende modernisering van het concept, om het bij de tijdsgeest te doen aansluiten. Tenslotte bleven de concessies in 2016 een goed rendement opleveren, ook al had de activiteit van de Disney-vestigingen dit jaar meer te lijden.

Het proces van de verkoop van niet-strategische sites werd in 2016 versneld, om de vereiste middelen voor de financiering en de heroriëntatie van de activiteiten vrij te maken. De algemene organisatie van de groep werd verder geoptimaliseerd en blijft doorlopend evolueren om zich zo goed mogelijk aan de uitdagingen aan te passen.

Gelet op de impact van deze erg moeilijke context op haar prestaties en thesaurie, heeft Groupe Flo begin december 2016 een akkoord met haar banken bereikt voor een stand-still tot eind april 2017. De groep heeft toen ook aangekondigd zich te beraden over haar strategische opties. In die context heeft Groupe Flo in de maand februari 2017 niet-bindende biedingen ontvangen voor de aankoop van bepaalde activa of met betrekking tot investeringen in het kapitaal van Groupe Flo. Dergelijke operaties, waar nog verschillende voorwaarden aan zijn verbonden, zullen desgevallend ook een akkoord vergen over het herstructureren van de bankschulden.

Omwille van de onzekerheid die samenhangt met de hierboven beschreven evoluties, had Groupe Flo bij het vastleggen van de geconsolideerde jaarcijfers 2016 van AvH haar jaarrekening nog niet vastgelegd. AvH heeft op jaareinde 2016 haar (indirect) aandelenbezit in Groupe Flo gewaardeerd op de beurskoers per einde 2016.

Groupe Flo -1-NL

Open

Persberichten

11/05/2017 Groupe Flo : Déclaration intermédiaire
25/04/2017 Groupe Flo : Prise de contrôle par Groupe Bertrand
7/04/2017 Groupe Flo : Suspension du cours de l'action dans l'attente d'un communiqué