Atenor Group

11%

(€ 1.000, IFRS) 2017 2016
Omzet 220.430 156.830
EBITDA 35.648 35.853
Nettoresultaat (deel groep) 22.179 20.375
Eigen vermogen (deel groep) 146.717 136.654
Netto financiële positie -328.999 -305.077

Kerncijfers

Management

Foto’s

Atenor Group

Beneficial interest 11%
AvH Contact: Marc De Pauw
www.atenor.be

Atenor is een beursgenoteerde vennootschap actief in vastgoedpromotie. De groep investeert in grootschalige vastgoedprojecten die beantwoorden aan strenge criteria inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Atenor heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een positief nettoresultaat van 22,2 miljoen euro. Voor het vijfde opeenvolgende jaar wordt een resultaat in stijgende lijn getoond.

Het resultaat voor 2017 was voornamelijk het gevolg van de verkoop van 3 gebouwen in het project Vaci Greens te Boedapest. Daarnaast heeft Atenor ook nog kunnen genieten van de huurinkomsten van deze gebouwen, voorafgaand aan de verkoop ervan. Ook de huurinkomsten van de kantoorgebouwen in het HBC-project in Boekarest, die thans volledig verhuurd zijn, hebben tot de resultaten bijgedragen. Bijna 75% van de resultaten van het voorbije boekjaar zijn aldus afkomstig van de projecten in Centraal-Europa.

Zoals tijdens het vorig boekjaar, heeft Atenor ook in 2017 verder gewerkt aan de bouw en de commercialisering van meerdere residentiële projecten. De gegenereerde marges op de verkochte entiteiten werden in resultaat genomen volgens het ritme van de bouw ervan.

Op strategisch vlak richt Atenor zich meer en meer op het buitenland. Diverse nieuwe projecten werden verworven in het Groothertogdom Luxemburg, in Boedapest en in Boekarest. In de Parijse regio werd een eerste investering gerealiseerd. Ook blijft de groep een belangrijke speler op de Brusselse markt, onder meer in de Europese wijk.

Rekening houdende met de onzekerheden die inherent zijn aan de ontwikkeling van immobiliën, snijdt Atenor het jaar 2018 met voorzichtigheid aan. De groep is er evenwel van overtuigd dat de verdere internationale diversificatie voordelen zal bieden.

Open

Persberichten

9/03/2018 Atenor: Jaarresultaten 2017
16/11/2017 Atenor: Tussentijdse verklaring
10/03/2017 Atenor: Jaarresultaten 2016