Management

Foto’s

Atenor Group

Beneficial interest 10,5%
AvH Contact: Marc De Pauw
www.atenor.be

Atenor Group is een beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar die gespecialiseerd is in grootschalige stadsprojecten (kantoren, gemengde wooncomplexen) met een uitstekende ligging en van een grote technische, architecturale kwaliteit. Door haar uitgebreide knowhow is de groep in staat om zowel in België als in het buitenland projecten te ontwerpen en uit te voeren.

Informatie uit het jaarverslag 2016

Atenor Group sloot het boekjaar 2016 af met een positief nettoresultaat van 20,4 miljoen euro. Daarmee verbetert de groep voor het vierde opeenvolgende jaar haar resultaat.

De resultaten werden beïnvloed door de oplevering van het Trebel-gebouw aan het Europees Parlement op het einde van het eerste semester. Het tweede halfjaar werd gekenmerkt door de verkoop van een eerste gebouw op het Vaci Greens-bedrijventerrein in Boedapest (Hongarije). Atenor werkte ook verder aan de bouw en commercialisering van verscheidene residentiële projecten waarvoor de marge op de verkochte eenheden werd geboekt naarmate de bouwwerkzaamheden vorderden. Tot slot ontving Atenor ook huuropbrengsten van de projecten in Boedapest en Boekarest (Roemenië). Atenor ziet niet alleen haar resultaat stijgen, maar diversifieert ook haar inkomstenbronnen.

In vervolg op eerdere acquisities verwierf Atenor een nieuw project in het centrum van Boekarest (Dacia, 12.000 m² kantoorruimte). De groep verwierf ook de controle over de vennootschap die eigenaar is van het Realex-project (42.000 m² kantoorruimte) in de Europese wijk in Brussel.

Ondanks de onzekerheden die inherent zijn aan de activiteiten van elke vastgoedontwikkelaar, heeft Atenor al van bij het begin van 2017 een duidelijk zicht op zijn toekomstige resultaten. Met name door de volgehouden activiteit op de vastgoedmarkt in Boedapest en Boekarest zien zij er veelbelovend uit.

In november 2016 hebben de referentieaandeelhouders, waartoe Sofinim behoort, de aandeelhoudersovereenkomst verlengd die hen voor een periode van tenminste 5 jaar verbindt.

Atenor -1-NL

Open

Persberichten

16/11/2017 Atenor: Tussentijdse verklaring
10/03/2017 Atenor: Jaarresultaten 2016
18/11/2016 Atenor: Tussentijdse verklaring