Presentatie

Foto’s

Sagar Cements

Beneficial interest AvH: 19,9%
AvH Contact: John-Eric Bertrand
www.sagarcements.in

Sagar Cements is een beursgenoteerde producent van cement, gevestigd in Hyderabad (India). De fabrieken in de staten Telangana en Andhra Pradesh, in het zuiden van India, hebben een totale cementcapaciteit van 4 miljoen ton per jaar.

Informatie uit het jaarverslag 2016

De Indiase economie was in 2016 een van de snelst groeiende van de wereld, gestimuleerd door economische hervormingen, lage grondstoffenprijzen en een stabiel inflatiecijfer. Desondanks bleef de groei in de bouwsector laag als gevolg van vertragingen van grote infrastructuurprojecten en de uitdagingen van de demonetisering van de Indiase bankbiljetten, die de vraag op het eind van het jaar ernstig troffen.


Sagar Cements realiseerde in 2016 slechts een beperkte omzetstijging, van 7.524 miljoen INR in 2015 tot 7.690 miljoen INR. De aanhoudende overcapaciteit en lage vraag op de markt vertaalden zich in lagere prijzen, waardoor de sterke stijging van de verkoopvolumes niet kon vertaald worden in een evenredige omzetstijging. De toename van de verkochte volumes was mogelijk dankzij een aanhoudende stijging van de bezettingsgraad van BMM. De overname in 2015 van BMM Cements, gelegen in zuidelijk Andhra Pradesh met een fabriek met een capaciteit van 1 miljoen ton en een eigen thermische centrale van 25 MW, leidde tot een expansie van de productiecapaciteit van Sagar naar 3,75 miljoen ton in 2015 en een beduidende optimalisatie van de transportkosten van het bedrijf. De fabriek van BMM bevindt zich aan de zuidelijke rand van de historische markten van Sagar’s fabriek in Matampally. Sagar heeft de zuidelijke markten Karnataka en Tamil Nadu, die door een meer gunstige dynamiek van vraag en aanbod worden gekenmerkt, in toenemende mate vanuit BMM bediend. De fabriek van BMM heeft in 2016 een belangrijke operationele bijdrage aan de resultaten van de groep geleverd.

Tegelijkertijd heeft Sagar de diversificatie buiten haar kernmarkten Andhra Pradesh en Telangana voortgezet door de verkoop op de oostelijke markten te vergroten. Om de logistieke kosten van de bediening van deze markten te beperken en de capaciteitsbezetting van de oven van de fabriek in Matampally te optimaliseren, heeft Sagar Cements in Vizag een maalinstallatie met een capaciteit van 0,18 miljoen ton cement per jaar verworven. Dankzij deze overname zal Sagar in de oostelijke kustgebieden, de staten Andhra Pradesh en Odisha, hoogovencement (PSC) kunnen aanbieden met klinker uit de fabriek van Matampally. Het bedrijf breidt de capaciteit van de maalinstallatie momenteel uit naar 0,3 miljoen ton en is van plan ze tot 1,5 miljoen ton per jaar te verhogen.


Sagar Cements heeft haar kapitaal eind 2016 en begin 2017 in 2 fases verhoogd met 31 miljoen euro om deze expansie te financieren en om te investeren in een eigen thermische elektriciteitscentrale van 15 MW en een systeem voor warmterecuperatie van 6 MW in de cementfabriek in Matampally. Dit zal de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet verder verminderen en de kosten van de opwekking van stroom optimaliseren. Eind 2016 heeft AvH op de eerste aandelenemissie ingetekend op 50/50 basis met de familie Reddy, de promotoren van Sagar Cements. De tweede fase van de kapitaalverhoging was voorbehouden voor ‘qualified institutionals’ en werd succesvol afgerond in februari 2017. Hierdoor is de participatie van AvH licht gedaald tot 17,6%.


De staten Andhra Pradesh en Telangana voeren momenteel grote infrastructuurprojecten uit, waaronder havens, luchthavens en industriezones. Bovendien verwacht men dat bijkomende overheidsuitgaven voor infrastructuur en een lang verwacht herstel van de vraag op het platteland de vraag naar cement zullen stimuleren. Aangezien men voor 2018 geen ingebruikname van nieuwe capaciteit in het zuiden van India verwacht, zou de capaciteitsbezetting in de regio beduidend moeten stijgen.

Sagar -1-NL

Open

Persberichten