Presentatie

Management

Foto’s

NMP

Beneficial interest AvH: 75%
AvH Contact: Koen Janssen

Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP), oorspronkelijk opgericht door de Belgische Staat, is gespecialiseerd in de realisatie en het beheer van pijpleidingen voor het vervoer van industriële gassen en van producten voor de petrochemische industrie.

Informatie uit het jaarverslag 2016

Pijpleidingen vormen strategische, betrouwbare, veilige en milieuvriendelijke aanvoerlijnen voor de petrochemie en zijn onontbeerlijk voor diens verankering in België. Als beheerder van een pijpleidingennetwerk van 700 km draagt NMP hiertoe bij. Om het beheer op de meest optimale manier te kunnen uitvoeren, maakt NMP gebruik van een omvangrijk veiligheidsbeheerssysteem en een geografisch informatiesysteem.

NMP was nauw betrokken bij de besprekingen omtrent de herziening van de veiligheidswetgeving in verband met het transport van gassen en andere producten per pijpleiding. Deze herziene wetgeving zal in 2017 van kracht worden. Het onderzoek naar eventueel noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande veiligheidsbeheerssysteem om aan deze herziene wetgeving te beantwoorden, werd reeds opgestart.

Nitraco (joint venture tussen NMP en Praxair) heeft in 2016 de nieuwe zuurstofleiding tussen haar centrales in Antwerpen en Zwijndrecht, evenals de verlenging van een bestaande stikstofleiding naar Vynova in Tessenderlo, in gebruik genomen. Daarnaast werd in 2016 het project betreffende bijkomende uitbreidingen van het bestaande stikstofnetwerk in het Antwerps havengebied afgewerkt, en werd eind 2016 eveneens een uitbreiding van het bestaande zuurstofnetwerk in het Antwerps havengebied naar TRA (Total Raffinaderij Antwerpen) opgestart.

NMP heeft in 2016 een overeenkomst afgesloten met Nippon Shokubai Europe (NSE) voor de aanleg van een nieuwe propyleenleiding tussen de site van Oiltanking Antwerp Gas Terminal en de site van NSE te Zwijndrecht voor de bevoorrading van de nieuwe fabriek. De constructie van deze leiding werd eind 2016 aangevat, en zal vermoedelijk midden 2017 afgerond worden. De ingebruikname zal echter pas begin 2018 gebeuren.

Het resultaat over het boekjaar 2016 is licht hoger dan in 2015. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de indienstname van de nieuwe Nitracoleidingen en aan een verhoogd transport op de propyleenleiding Antwerpen-Geel. Voor 2017 wordt, afgezien van de wijzigingen veroorzaakt door de verkoop van Canal Re begin januari 2017, een gelijkaardig resultaat als dat van 2016 verwacht. Voor de komende jaren wordt, door de ingebruikname van nieuwe leidingen, een positief effect verwacht op het resultaat van NMP.

NMP-1-NL

Open