Presentatie

Management

Foto’s

Rent-A-Port

Beneficial interest AvH: 72,2%
AvH Contact: Koen Janssen
www.rentaport.be

Rent-A-Port ontwikkelt greenfield havenprojecten en industriezones gelinkt aan havens. Het volledig beheer van de distributie van nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, afvalophaling, waterzuivering) moet toelaten om initiatieven van hernieuwbare energie en drinkwatervoorziening te financieren. Deze initiatieven worden uitgevoerd door de dochterfirma’s Rent-A-Port Green Energy en Infra Induss, een joint venture met Waterlink.

Informatie uit het jaarverslag 2016

2016 is voor Rent-A-Port en Rent-A-Port Green Energy een jaar geweest van consolidatie en voorbereiden van de verdere groei.

Door het afstoten van het belang van Rent-A-Port in de offshore windmolenprojecten Rentel, Seastar en Mermaid aan de aandeelhouders AvH en CFE, werd de balans van Rent-A-Port in 2016 versterkt. De schuldgraad is gevoelig verminderd. De ontwikkelingsactiviteiten in Vietnam en Oman, die een substantieel deel van het resultaat van Rent-A-Port verklaren, worden via vermogensmutatie verwerkt.

Dankzij aanwervingen in Oman, Vietnam en Qatar, is het personeelsbestand van de Rent-A-Port Groep nu uitgegroeid tot 330 personeelsleden. Deze werknemers zijn gespecialiseerd in engineering, financieel beheer en havenoperaties.

In Vietnam en in Oman zijn stappen gezet om de controle op de eigen elektrische distributienetwerken te versterken. De lokale en centrale overheden zijn daar bovendien vragende partij voor het produceren van groene energie waardoor de ommezwaai naar wind, zonnepanelen en ‘waste to energy’ in een beslissende fase geraakt.

In de provincie Quang Ninh (Vietnam) heef Rent-APort de leiding genomen bij het bekomen van twee grote concessies: Tien Phong Zuid (360 ha, zonder externe partners) en Tien Phong Noord (1.200 ha, in partnership met een partner uit Qatar). In 2016 werd de hydraulische ophoging van Tien Phong Zuid opgestart en is de nodige administratieve structuur opgezet voor een eerste industrieel park. Het vereiste ‘Investment Certificate’ werd op 28 december 2016 bekomen. Dit project ligt in lijn met wat Rent-A-Port gedaan heeft bij de Dinh Vu-concessie in de jaren 2001 tot 2004.

De ’home-country-benadering’, met een grondige kennis van het land en de nodige contacten, werd in 2016 succesvol toegepast in Vietnam, in Oman en in Qatar. Zo werden in Vietnam, in nauw overleg met de nationale regering in Hanoi, een aantal initiatieven ondernomen voor de verzelfstandiging van het elektrisch distributienetwerk van Dinh Vu, voor de grootschalige opkuis van alle drijvend afval van Halong Bay en voor de productie van zoet water geschikt voor irrigatie in de Mekong Delta.

Rent APort -1-NL

Open