Presentatie

Management

Foto’s

DEME

Beneficial interest AvH: 60,40% (control: 100%)
AvH Contact: Koen Janssen
www.deme-group.com

DEME is één van de grootste waterbouwbedrijven ter wereld. Vanuit haar kernactiviteit, baggerwerken en civiele werken op het water, heeft de groep complementaire activiteiten ontwikkeld ‘offshore’ op het gebied van hernieuwbare energie, olie en gas, net zoals op het gebied van grond- en slibsanering en het winnen van aggregaten en mineralen.

Informatie uit het jaarverslag 2016

Financieel overzicht 2016

DEME heeft in 2016 een nettowinst van 155,3 miljoen euro gerealiseerd. DEME kon haar recordjaar 2015 (met o.a. de grote werken aan het Suezkanaal) niet evenaren: de (economische) omzet bereikte uiteindelijk 1.978,2 miljoen euro (2015: 2.351,0 miljoen euro). Het opstarten van enkele grote werven voor de aanleg van offshore windparken in de loop van het tweede semester leidde, samen met de andere activiteiten van de DEME-groep, reeds tot een duidelijke stijging van het activiteitsniveau: de omzet in H2 2016 klokte af op 1.175,1 miljoen euro en DEME verwacht deze positieve evolutie te kunnen voortzetten in 2017.

De uitvoering van de vele projecten waarop DEME actief is, verliep over het algemeen voorspoedig, wat leidde tot een operationele cashflow (EBITDA) van 450,1 miljoen euro (22,8% van de omzet). Ook al ligt dit cijfer eveneens lager dan 2015 (558,4 miljoen euro, 23,8%), toch is dit duidelijk beter dan verwacht en boven de historische vork van 16% tot 20% EBITDA-marge.

DEME kon in 2016 2.593 miljoen euro nieuwe contracten toevoegen aan haar orderboek, zowel voor de aanleg van offshore windparken (Merkur (Duitsland), Hornsea1 (VK), Horns Rev (Denemarken), Rentel (België)) als in de traditionele baggeractiviteiten (vernieuwing onderhoudscontract Belgische Kust, Port Louis Mauritius) en in de milieutak (Blue Gate saneringswerken in Antwerpen). Het orderboek groeide aan tot 3.800 miljoen euro per eind 2016 (2015: 3.185 miljoen euro).

DEME-1-NL

Investeringsprogramma

Met het oog op het uitvoeren van het omvangrijke orderboek, zette DEME haar investeringsprogramma onverminderd voort. 6 nieuwe tuigen, die een gezamenlijke investering vertegenwoordigen van 500 miljoen euro, zijn momenteel in aanbouw (het zelfvarend hefeiland Apollo, het multipurpose- en kabellegschip Living Stone en het zelfvarend DP2 kraanschip Gulliver en 3 sleephopperzuigers). Ondanks wat vertraging van de scheepswerven bij de bouw van deze schepen, zullen de meeste nog in 2017 worden opgeleverd en onmiddellijk worden ingezet. Deze vertraging heeft er wel voor gezorgd dat een aantal betalingen die waren gepland voor het jaar 2016 werden doorgeschoven naar 2017. Het totaal investeringsbedrag in 2016 blijft daardoor beperkt tot 194,7 miljoen euro, wat uiteraard een positieve impact heeft gehad op de nettoschuldpositie van DEME, die verbeterde tot 154,6 miljoen euro op jaareinde 2016 (2015: 266,7 miljoen euro).

In februari 2017 heeft DEME een bijkomende bestelling van 2 nieuwe schepen aangekondigd, met een totale waarde van 500 miljoen euro: Spartacus, de krachtigste en meest vooruitstrevende snijkopzuiger (44.180 kW) ter wereld voor baggerwerken in de hardste rots- en grondsoorten ook in offshore omstandigheden, en Orion, een offshore kraanschip (44.180 kW) met dynamische positionering en een hijsvermogen van 3.000 ton op meer dan 50 m voor constructiewerken in volle zee zoals offshore windparken, diensten voor offshore olie- en gasklanten en de afbraak van oude structuren in zee.

Bagger- en waterbouwwerken

DEME verstevigde haar positie met een aantal nieuwe contracten en de voortzetting van verscheidene langdurige projecten.

In België liepen de onderhoudsbaggerwerken in de havens van Zeebrugge, Oostende en Blankenberge, de vaargeulen op de Noordzee en de Schelde in 2016 verder. DEME was eveneens betrokken bij de renovatie van de kaaimuur van de PSA-containerterminal in de haven van Antwerpen. Aan de Belgische kust werden een aantal golfbrekers afgebroken voor de aanleg van de aanlanding van stroomkabels afkomstig van de windturbineparken. In Nederland werden verdiepings- en grondverbeteringswerken uitgevoerd door DIMCO (DEME Infra Marine Contractors) voor de bouw van de nieuwe kade van de Offshore Terminal Rotterdam. In juni voltooide DEME kustbeschermingswerken voor het 290 ha project Waterdunen in Breskens. Nog in Nederland rondde DEME de laatste fase af van de strandsuppletiewerken in Dishoek, Zoutelande en Goeree-Westhoofd. In 2016 realiseerde de Vries & van de Wiel, samen met een Nederlandse partner, het ca. 21 ha watergebonden bedrijventerrein Kooyhaven en werden de baggerwerken op de Waddenzee afgerond. In Duitsland voerde Nordsee Nasbagger- und Tiefbau onderhoudswerken uit op de Weser in het kader van een tweejarig contract, liepen de werken op basis van waterinjectie op de Elbe en het Kielkanaal verder en werd een contract gewonnen voor de uitbreiding van de Europakaai in Cuxhaven. In Frankrijk was SDI (Société de Dragage International) actief in Bayonne, op de Seine tussen Le Havre en Rouen en aan de kustlijn in Wissant. In La Réunion werkt DEME verder aan de ‘Nouvelle Route du Littoral‘, een 13 km lange in zee gebouwde kustweg. DEME staat onder meer in voor het baggeren van de funderingsputten voor het viaduct van de nieuwe weg. In Italië werden onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd in de haven van Livorno. Op de Yard Belleli di Taranto bouwt SIDRA (Societa Italiana Dragaggi) een damwand en een waterzuiveringsinstallatie.

Dankzij baanbrekende apparatuur en technieken lopen de werken voor het Singaporese megaproject Tuas Terminal Phase 1 op kruissnelheid. DEME realiseert hier, in joint venture met het Zuid-Koreaanse Daelim Industrial, 21 diepwaterkades met een jaarlijkse containercapaciteit van 20 miljoen TEU. Een belangrijke mijlpaal was de succesvolle tewaterlating in april 2016 van de eerste van in totaal 222 caissons, die het geraamte van de kade zullen vormen. Het Jurong Island Westward Extension-project loopt verder volgens plan en zal in 2018 voltooid zijn. Het project omvat de winning van ongeveer 38 miljoen m3 land op Jurong Island, de petrochemische hub van Singapore. In Papoea-Nieuw-Guinea werden de werken voor het verwijderen van mogelijk verontreinigde mijnsedimenten uit de Lower Ok Tedi River hervat in maart 2016, na een periode van verminderde activiteit ten gevolge van ongewoon lage waterstanden door El Niño. Het huidige contract loopt zeker nog tot 2020.

Het project La Mer Jumeirah Open Beach in Dubai, dat op geotechnisch vlak een grote uitdaging vormde, werd in 2016 succesvol voltooid. Het project omvatte een nieuwe landwinning van 2,9 miljoen m3 voor residentiële, commerciële en recreatieve doeleinden. Begin 2016 werd het New Port-project in Doha volledig afgewerkt. De werken omvatten het baggeren van de vaargeul en landwinning voor de economische zone en nieuwe magerinebasis. DEME zette ook in 2016 haar activiteiten voort in Egypte. De werken voor het tweede contract in opdracht van de Suez Canal Authority voor het baggeren van het oostelijke toegangskanaal tot Port Said werden aanzienlijk sneller dan gepland voltooid. Daarnaast voerde DEME baggerwerken uit in de haven van Alexandrië, bagger- en landwinningswerken voor de uitbreiding van de Ras Al Teen marinebasis en bagger- en leidinginstallatiewerken voor het Burullus Combined Cycle Power Project. In Turkije voltooide DEME de verbreding en verdieping van de vaargeul, de zwaaikom, het bekken en het toegangskanaal in de haven van Mersin.

In 2016 keerde Dredging International terug naar Panama voor de verdere verbreding en verdieping van het Pacific Access Channel, waarbij de werken eerder dan gepland konden afgerond worden. Ook in 2017 zal DEME actief zijn op het Panama-kanaal met baggerwerken nabij de Cocoli Locks. Nog in Panama voerde DEME verdiepings- en verbredingswerken uit aan de zwaaikom en toegangskanaal van de Manzanillo International Terminal. Daarnaast was DEME ook actief in Mariel Port (Cuba), Barranquilla en Cartagena (Colombia), de haven van Montevideo (Uruguay), de haven van Santos en de Rio Grande (beide in Brazilië).

Met dochterbedrijf International Seaport Dredging (ISD) blijft DEME een prominente rol spelen in Indië, met onder meer het havenuitbreidingsproject in Kamarajar en baggerwerken in de havens van Dhamra, Salaya en Kakinada. Eind 2016 begon DEME met een project in de Malediven voor landwinning in het Emboodhoo Lagoon. Hier worden tien droomeilanden aangelegd voor toerisme.

In 2016 was DEME nog steeds actief op het omvangrijke project EKO Atlantic City in Nigeria. Onderhoudsbaggerwerken lopen verder op de Bonny River in het kader van een concessie met de Nigeriaanse National Ports Authority. In Nigeria was DEME betrokken bij de havenuitbreiding in Onne en landwinning bij Ilubirin Island. Er werd tevens een opdracht toegewezen voor de baggerwerken op het toegangskanaal naar de Lagos Deep Offshore Logistics Base. DEME haalde ook opdrachten binnen voor havenuitbreidingen in Sierra Leone, Mauritius en Guinee en voor een onderhoudscontract in Ivoorkust. Er werden eveneens onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd in Angola. In Congo loopt de PPS verder met de lokale maatschappij La Congolaise des Voies Maritimes voor onderhoudswerken op de Congostroom.

Marine & Offshore solutions

Voor offshore energie was 2016 een erg druk jaar. De werken aan het Duitse windturbinepark Nordsee One werden begin 2016 afgerond. GeoSea plaatste ook 91 funderingen voor het windpark Race Bank en installeerde in december de eerste fundering voor windpark Galloper, beide in het Verenigd Koninkrijk. Tideway, een andere dochter van DEME, zal instaan voor de erosiebescherming van de funderingen. GeoSea won een omvangrijk contract voor Hornsea Project One (Verenigd Koninkrijk), het grootste offshore windproject ter wereld, en werd een opdracht gegund voor het Duitse Borkum Riffgrund 2. GeoSea won ook EPCI-contracten voor Merkur (Duitsland) en Rentel (België), waarvan de werken starten in de loop van 2017. In Denemarken won GeoSea een contract voor het 400 MW windpark Horns Rev 3. In het vierde kwartaal bouwde GeoSea mee aan de unieke getijdenenergiecentrale MeyGen in het uiterste noorden van Schotland, waarbij funderingen werden geplaatst voor een eerste reeks van vier onderwaterturbines. GeoSea kreeg eveneens het EPCI-contract toegewezen voor Hohe See in Duitsland, waarvoor de ‘financial close’ heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2017.

In oktober werd een unieke samenwerkingsovereenkomst getekend tussen DEME en het Chinese COSCO Shipping om samen offshore wind te ontwikkelen in China.

In het kader van een onderhoudscontract voerde GeoSea Maintenance onderhoudswerken uit voor C-Power aan de Belgische kust. Met de hefeilanden ‘Neptune’ en ‘Thor’ werden onderhoudsopdrachten uitgevoerd in de Ierse- en Noordzee voor verschillende klanten. GeoSea Maintenance zal met haar snelle bemanningsboten en hefeilanden offshore logistieke- en onderhoudsdiensten aanbieden voor het onderhoud van Rentel.

EverSea, het dochterbedrijf van DEME gespecialiseerd in complexe offshore marine engineering- projecten, voerde met succes de installatiewerken uit van het P11-E onbemande gasplatform in opdracht van het Nederlandse Oranje-Nassau Energie. In het kader van de ontmanteling van het Thames-gasplatform in de Noordzee was EverSea betrokken bij het verwijderen en transporteren van een ventilatietoren en kraanarm.

Ondanks de uitdagende omstandigheden in de olie- en gassector slaagde Tideway erin in 2016 een hoog activiteitenniveau te behouden, mede door projecten in de sector van de offshore windenergie. In Duitsland realiseerde Tideway de kabelkruisingen voor de windturbineparken DolWin 3 en Veja Mate. Voor de parken Nordsee One en Galloper voerde Tideway de erosiebescherming uit van de funderingen. Tideway voerde ook de vervanging uit van de infield-stroomkabel van het C-Power windturbinepark voor de Belgische kust. Steenbestortingswerken werden gerealiseerd voor de windparken Godewind I en II in Duitsland. Ook in Canada werden steenbestortingswerken uitgevoerd voor het Lower Churchill-project.

Aanverwante diensten

Ook in 2016 zette de joint venture Combined Marine Terminal Operations (CTOW) het contract verder voor de levering van havensleepdiensten in de haven van Onne in Nigeria. Twee nieuwe sleepboten, ‘CTOW Bieke’ en ‘CTOW Lala’, vervoegden de vloot.

Scaldis Salvage & Marine Contractors

Door Scaldis werd het wrak van de ‘Flinterstar’, het schip dat in 2015 zonk voor de Belgische kust, veilig geborgen. Scaldis transporteerde en installeerde de substations voor offshore windparken Nordsee One en Rampion en het transformatiestation voor Nobelwind. Scaldis voerde hijswerken uit bij de ontmanteling van het Viking Bravo-gasplatform in de Noordzee. Voorbereidende werken werden uitgevoerd aan verschillende platformen die ontmanteld zullen worden tussen 2017 en 2020.

DEME Concessions

In 2016 werd de ‘financial close’ bereikt van de Merkur (Duitsland) en Rentel (België) offshore windparken, waar DEME Concessions Wind een participatie heeft van respectievelijk 12,5% en 18,9%. DEME Concessions heeft naast Rentel concessies voor de Belgische offshore windparken Seastar en Mermaid. De participatie in de Coentunnel in Amsterdam en de helft van de participatie in het offshore windpark C-Power werden verkocht.

Een minderheidsparticipatie werd genomen in Tidal Power Scotland Limited (TPSL), dat samen met Scottish Enterprise eigenaar is van o.m. Mey- Gen, ’s werelds eerste getijdenenergiecentrale. Naast de participatie in TPSL is DEME via DEME Blue Energy (DEME Concessions 70% - ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 30% ) en in samenwerking met Nuhma eveneens partner (50%-50%) in BluePower, een ander ontwikkelingsbedrijf voor getijdenenergie. Samen met het Ierse bedrijf DP Marine Energy worden de projecten West Islay Tidal Energy Parc (30 MW - Schotland) en Fair Head (100 MW - Noord-Ierland) ontwikkeld.

Global Sea Mineral Resources is een dochteronderneming van DEME actief in duurzame diepzeeontginning. Het baanbrekend pre-protoype, ‘Patania’, werd ontwikkeld en zal in 2017 tijdens een expeditie op de Stille Oceaan getest worden op een diepte van meer dan 4 km.

Maritieme infrastructuuroplossingen

Begin 2016 verwierf DIMCO in een joint venture met een Nederlandse partner het contract voor de bouw van een 460 meter lange kaaimuur voor de nieuwe Offshore Terminal in de haven van Rotterdam. De eerste 150 meter van de kaai werden operationeel in december 2016. DIMCO kreeg eveneens in januari 2016 de opdracht voor het plaatsen van 6 dukdalven en 27 meerboeien in de haven van Rotterdam en won contracten voor de aanleg van een nieuwe steiger aan de Maasvlakte Oil Terminal en de uitbreiding van de Calandsteiger. DIMCO werkt verder aan het project Spoorzone Delft, waar het instaat voor het ontwerp en de bouw van de 2,3 km lange Willem van Oranje- spoortunnel. DIMCO werkt samen met twee partners aan de grootschalige renovatie van het stuwcomplex op de Lek.

Milieuoplossingen

DEC (DEME Environmental Contractors), de milieutak van DEME, was in België actief bij verschillende saneringsprojecten: Carcoke in Zeebrugge, Rhodia in Gent, Bayer in Rieme, Electrabel in Evergem en Eandis in Kortrijk en Veurne. Voor Blue Gate in Antwerpen werden grondonderzoeken afgerond in het kader van de saneringswerken die starten in 2017. DEC zet ook de exploitatie verder van Amoras, waar slib uit de Antwerpse haven wordt verwerkt. DEC voert saneringswerken uit in het Verenigd Koninkrijk voor Avenue Coking Works in Chesterfield en rondde een project af in Staveley Goyts met het verwijderen en verwerken van verontreinigde sedimenten. In 2016 startte DEC samen met het Noorse Veidekke Entreprenør de sanering van een voormalige Noorse raffinaderij in opdracht van ExxonMobil.

In het najaar startte de Vries & van de Wiel de bodemsaneringswerken op het voormalige NAF-terrein in Alphen aan den Rijn.

Ecoterres, de Waalse milieudochter van DEME, behandelde ongeveer 450.000 ton vervuilde grond en sedimenten in haar gespecialiseerde recyclagecentra in België en Frankrijk.

Purazur, een filiaal van DEME gespecialiseerd in waterzuivering, startte in 2016 met de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie voor afvalverwerkingsbedrijf Indaver in Antwerpen. Purazur staat in voor het ontwerp, de constructie en indienstname van de nieuwe installatie.

DEME Building Materials

Hoewel de laatste jaren worden gekenmerkt door een terugval in de Europese bouwsector zag DEME Building Materials een duidelijke toename van activiteiten in 2016, vooral in de eerste jaarhelft met een volledige bezetting van de grindhopperzuigers ‘Charlemagne’ en ‘Victor Horta’. Dit was grotendeels te danken aan de groeiende vraag in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland leverde DEME Building Materials ongeveer 50.000 ton zand en grind voor de nieuwe Offshore Terminal Rotterdam, die gebouwd wordt door DIMCO.

 

Vooruitzichten 2017

Het sterke orderboek van DEME, dat tot een nieuw recordniveau is aangegroeid, laat DEME toe van door te gaan op het elan van de laatste maanden van 2016. Dit zou moeten leiden tot een duidelijk hogere activiteitsgraad (omzet) met marges in lijn met de historische vork.

DEME-2-NL

Open

Persberichten

15/01/2018 DEME: Installatie Belgische topside voor offshore onderstation belangrijke mijlpaal in de bouw van het Merkur offshore windpark
10/01/2018 DEME: Rentel substation vertrekt voor offshore installatie
21/12/2017 DEME: GeoSea sluit samenwerkingsovereenkomst met CSBC Corporation voor ontwikkeling offshore windenergie in Taiwan