CFE NV (inclusief DEME)

AvH: 60,40%

(in € 1.000)  2014 2015
Omzet 3.510.548 3.239.406
EBITDA 479.485 504.925
EBIT 220.399 228.905
Nettoresultaat (deel groep) 159.878 174.961
Eigen vermogen (deel groep) 1.313.627 1.423.277
Netto financiële positie -188.130 -322.719
Balanstotaal 4.215.452 4.302.159
Orderboek (€ mio) 3.566 4.160
Personeel 8.021 8.160


 

Kerncijfers

Presentatie

Management

Toison d'Or - Brussels

Foto’s

CFE

Beneficial interest AvH: 60,40%
AvH Contact: Piet Dejonghe
www.cfe.be

CFE is een op Euronext Brussel genoteerde industriële Belgische groep die actief is in drie grote gebieden: Baggeren Maritieme werken, Contracting en Vastgoedontwikkeling. De groep is wereldwijd actief, voornamelijk met haar activiteit bagger- en maritieme werken, die wordt uitgevoerd door DEME (CFE 100%).

Persberichten