Presentatie

Management

Foto’s

CFE

Beneficial interest AvH: 60,40%
AvH Contact: Piet Dejonghe
www.cfe.be

CFE is een op Euronext Brussel genoteerde industriële Belgische groep die actief is in drie grote vakgebieden: Bagger- en Maritieme werken, Contracting en Vastgoedontwikkeling.

Informatie uit het jaarverslag 2016

Financieel overzicht 2016

Na twee moeilijke reorganisatiejaren in 2014 en 2015 sluit CFE 2016 winstgevend af met een goed gevuld orderboek.

CFE kon zowel omzet, winst als orderboek van haar Contracting-poot verbeteren. In de nieuwe organisatiestructuur van CFE draagt de Contracting- activiteit vanaf 2016 volledig haar eigen overhead. Toch stijgt de nettowinst van Contracting tot 10,4 miljoen euro tegenover 9,7 miljoen euro in 2015. Het orderboek is licht gestegen tot 850,5 miljoen euro (2015: 836,3 miljoen euro).

De poot Vastgoedontwikkeling ging in 2016 door met de ontwikkeling van eerder opgestarte projecten. Aangezien in 2016 geen belangrijke transacties werden afgerond, blijft het resultaat van deze poot vrij beperkt.

CFE heeft in 2016 een belangrijke stap gezet in de afbouw van de activiteiten en van de verliezen van de Holding en de niet aan ‘Contracting’ overgedragen operaties. Als gevolg van de overdracht aan DEME van de tak ‘Burgerlijke Bouw’ op het einde van 2015 en van het terugdringen van de omzet in Afrika na het opleveren in 2015 van grote projecten in Tsjaad en Algerije valt de omzet van dit segment in 2016 terug tot 36,3 miljoen euro.

Operationeel overzicht 2016

De in 2015 uitgevoerde reorganisatie werd geconcretiseerd door een herindeling van de activiteiten van CFE (met uitzondering van de baggeractiviteit van DEME) in twee autonome entiteiten: CFE Contracting (Benelux, Polen en Tunesië) voor bouw, multitechnieken en rail infra & utility networks, en BPI voor het geheel van de vastgoedontwikkeling. Deze filialisering, die lonende vormen van synergie zeker niet uitsluit, heeft snel vruchten afgeworpen.

Een beperkt aantal activiteiten blijven op het niveau van de holding, zoals de internationale bouwactiviteit, die zich toelegt op de afwerking van lopende contracten en op de inning van de vordering (60 miljoen euro) op Tsjaad.

 

Contracting

2016 was een positief jaar voor CFE Contracting, met doorgaans stijgende resultaten op diverse markten, in België en internationaal (Polen, Luxemburg en Tunesië). Dankzij het bevredigende niveau van de orderboeken kan men 2017 sereen tegemoet zien.

De twee bijkantoren van CFE Bouw Vlaanderen kenden opnieuw een uitstekend jaar. MBG zette de werf van het AZ Sint-Maarten (Mechelen) verder en voltooide verscheidene werven van het programma ‘Scholen van Morgen’. Atro Bouw leverde het prestigieuze ‘Gebouw O’ met goudkleurige gevels op voor de Universiteit van Antwerpen en noteerde een forse omzetgroei. De twee bijkantoren zullen in 2017 verder naar elkaar toegroeien. Groep Terryn, nu een volwaardige entiteit van CFE, kende een overgangsjaar onder leiding van een nieuw managementteam. BPC Brabant leverde onder meer het grote winkelcentrum Docks Brussel op tot tevredenheid van de klant. CFE Brabant is weer rendabel en fuseerde op 1 januari 2017 met BPC Brabant, zodat het voortaan onder het merk BPC werkt. Er is ook een fusie voorzien van Amart met Leloup Entreprise Générale, dat haar omzet met 50% heeft verhoogd. Na een mooie groei kende BPC Hainaut-Liège-Namur een lichte terugval. Toch werd het jaar gekenmerkt door de oplevering van verscheidene grote projecten, waaronder het winkelcentrum ‘Les Grand Prés’ in Mons.

In het Groothertogdom Luxemburg startte, vervolgde of leverde CLE een groot aantal projecten in de bouw en de burgerlijke bouwkunde op, waaronder de Galerie Kons en het Viaduct van Pulvermühle. De omzet is met 60% gestegen. Ook een uitstekend resultaat in Polen voor CFE Polska, dat het jaar ondanks een toegenomen concurrentie eindigt met een omzetstijging van 40% en mooie marges. In Tunesië wordt CTE nog altijd met moeilijke marktomstandigheden geconfronteerd.

Begin 2017 werd binnen Multitechnieken een cluster ‘Electro’ opgericht met VMA, VMA West, Vanderhoydonks en Nizet Entreprise, om een sterke groep tot stand te brengen in elektrotechnische installaties voor de bouw, de infrastructuur en de industrie. VMA heeft belangrijke automatiseringsopdrachten uitgevoerd, naast diverse installaties in de autobranche, de gezondheidszorg en de kantoren. Het ziet haar omzet stijgen en boekt mooie resultaten. Hetzelfde geldt voor VMA West en Vanderhoydonks. Nizet Entreprise heeft tal van activiteiten uitgevoerd in België, Sri Lanka en Vietnam. Het heeft een bijkantoor in het Groothertogdom Luxemburg geopend. Ondanks knappe realisaties, zoals het project ‘Rive Gauche’ in Charleroi, was 2016 een lastig jaar voor Druart. De nieuwe directie heeft de opdracht de rentabiliteit van het bedrijf in 2017 te verbeteren. Het filiaal Procool ziet zijn omzet met 25% stijgen en heeft een goed gevuld orderboek. be.Maintenance heeft zijn positie als belangrijke speler op de markt van het technische onderhoud en diensten verder versterkt.

 

ENGEMA had een stabiele activiteit in de signalisatie en de vervanging van bovenleidingen, en een toegenomen activiteit in de elektrificatie. Het ingrijpend gereorganiseerde ETEC kende een winstgevend jaar. Louis Stevens & Co heeft verscheidene opdrachten voor elektrificatie en telecominstallaties uitgevoerd. Remacom heeft de in 2015 ontwikkelde activiteiten voortgezet, voornamelijk voor Infrabel.

 

Vastgoedontwikkeling

BPI, dat de vastgoedactiviteiten van de groep in België, het Groothertogdom Luxemburg en Polen verzamelt, heeft haar ontwikkeling en commercialisering van diverse grote projecten met succes verdergezet.

In België heeft BPI onder meer de levering van de projecten Solvay in Elsene en Oosteroever in Oostende voortgezet, de commercialisering van de appartementen van Erasmus Garden gelanceerd en de eerste stappen gezet voor een ambitieus project op de site van Allianz in het centrum van Brussel.

In het Groothertogdom heeft BPI Luxembourg de laatste hand gelegd aan het project Kons (oplevering in 2017), de definitieve goedkeuring van het project G4S verkregen, de commercialisering van de site aan de route d’Esch gestart en het project Kiem op het plateau van de Kirchberg verworven.

In Polen waren op 1 januari 2017 alle eenheden van het project Wola Tarasy op één na verkocht. De commercialisering van Wola Libre in Warschau wordt voortgezet. In Gdansk zijn de torens 3 en 4 van het complex Four Oceans vrijwel volledig verkocht. BPI Polska heeft ook de commercialisering van het project Bulwary Książęce in Wroclaw gestart en in Warschau een terrein voor een residentieel gebouw verworven.

 

Vooruitzichten 2017

De pool Contracting zou de in 2016 ingezette positieve trend in 2017 moeten bevestigen. De pool Vastgoedontwikkeling zou in 2017 een beduidend hoger nettoresultaat moeten opleveren. Het resultaat van de pool Holding en niet-overgedragen activiteiten zal sterk afhangen van de evolutie van de groep CFE in Tsjaad.

CFE-1-NL

CFE-2-NL

Open

Persberichten

19/12/2017 CFE Contracting versterkt zich in haar Rail activiteit
19/12/2017 CFE: Succesvolle eerste private placement van BPI
22/11/2017 CFE: Tussentijdse verklaring