Presentatie

Management

Foto’s

Algemene Aannemingen Van Laere

Beneficial interest AvH: 100%
AvH Contact: John-Eric Bertrand
www.vanlaere.be

Groep Van Laere focust als aannemer, voornamelijk in België, op grotere, duurzame en innovatieve projecten. Dit zowel in burgerlijke bouwkunde als op het vlak van industriebouw, kantoren, de zorgsector en residentiële projecten, in het kader van nieuwbouw-, restauratie- en renovatieprojecten.

Informatie uit het jaarverslag 2016

Financieel overzicht 2016

Groep Van Laere realiseerde in 2016 met een geconsolideerde omzet van 195 miljoen euro een stijging van 14% in vergelijking met vorig jaar, wat een zeer hoog activiteitenniveau betekende. De commerciële inspanningen van de laatste jaren hebben duidelijk geloond. Deze omzetevolutie ging evenwel gepaard met groeipijnen. In combinatie met tenderkosten voor belangrijke toekomstige werven, zwakkere cijfers bij de filialen maar vooral een zwaar verlieslatende werf, leidde dit tot een verliessituatie.

Operationeel overzicht 2016

Algemene Aannemingen Van Laere

Het sterke activiteitenniveau was vooral merkbaar bij het moederbedrijf Van Laere. Zo was het bijzonder actief op de Tour & Taxis-site in Brussel, waar het Herman Teirlinck-gebouw, met 66.500 m² het grootste passiefkantoorgebouw van België, 2.600 Vlaamse ambtenaren zal huisvesten vanaf 2017. Er werden ook 115 appartementen gebouwd in het kader van een reeks projecten voor Extensa. Op residentieel vlak werden voor Vooruitzicht de projecten Regatta en Hemixveer 1 succesvol opgeleverd, en werd Hemixveer 2 opgestart. In opdracht van Bouygues Immobilier werd verder gebouwd aan het appartementenproject Verrewinkel te Ukkel.

De hoge veiligheidscultuur en degelijke plannen van aanpak leidden ertoe dat Van Laere meerdere werken op Brussels Airport mocht uitvoeren. Zo werd er het Passport-project gebouwd in opdracht van Codic, en het nabijgelegen Gateway-project in opdracht van Codic en Immobel opgeleverd.

Op de kantorenmarkt liep het ‘Design & Build’-project Imalso, restauratie en nieuwbouw van kantoren voor de Vlaamse Overheid, heel wat vertraging op. In opdracht van Leasinvest Real Estate werden de kantoorprojecten Square de Meeus en Montoyer te Brussel opgestart. In het Nederlandse Utrecht werd succesvol en in een korte tijdsspanne een bioscoopcomplex voor Kinepolis gebouwd.

Van Laere was nog bijzonder actief in het DBM programma ‘Scholen van Morgen’. In de loop van 2016 werden niet minder dan 9 scholen opgeleverd en werd de bouw van een school te Laken gestart, terwijl de 30-jaar durende onderhoudsfase voor de opgeleverde scholen begon te lopen. Ook de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen werd opgeleverd.

In de zorgsector werd het 120.000 m² grote AZ Delta Ziekenhuis te Roeselare opgeleverd, en de opdracht met betrekking tot de reconversie van een kantoorgebouw in een woonzorgcentrum in Brussel voor Cofinimmo binnengehaald.

In de industriesector was Van Laere actief op de BASF-site in Antwerpen en de site van Genzyme (Sanofi) te Geel, terwijl de cleanroom voor IMEC te Leuven werd opgeleverd. Een 44.000 m² groot distributiecentrum te Marche-en-Famenne nadert zijn voltooiing.

Het segment van de parkings blijft belangrijk. De bouw van de ondergrondse parking Speecqvest te Mechelen, in opdracht van Q-Park, werd opgestart, terwijl de bouw van de parkings onder de Gedempte Zuiderdokken te Antwerpen, voor dezelfde klant, in 2017 zal starten.

Van Laere investeerde in 2016 in haar toekomst door de aangroei van het personeelsbestand, en door het Secure-programma waarmee op operationele excellentie, ‘lean bouwen’ of innovatieve technieken zoals BIM (Building Information Model) wordt ingezet. Dit programma, waar meer dan de helft van de betrokken werknemers actief aan meewerken, zal ook in 2017 doorlopen. Commercieel blijft Van Laere investeren in key accounts en in bouwteamformules. Dit leverde een interessante orderportefeuille op. Verder maakt Van Laere deel uit van geselecteerde consortia die deelnemen aan de tenders voor grote infrastructuurprojecten zoals de ‘Oosterweelverbinding Antwerpen’.

 

Groupe Thiran

Thiran realiseerde een 13% lagere omzet in vergelijking met 2015 in een moeilijke markt. De vertraagde startdatum van een aantal werven zorgde voor een verschuiving van omzet en marge naar 2017, terwijl ook bij Thiran een verlieswerf zorgde voor een negatief resultaat. Thiran blijft een gevestigde waarde in de ziekenhuissector, en wordt er gewaardeerd voor haar kwalitatieve uitvoering. Het orderboek voor 2017 is beloftevol, maar de druk op de marges blijft groot.

 

Arthur Vandendorpe

Dit aannemingsbedrijf voor restauratiewerken, dat sterk afhankelijk is van publieke werken, heeft een moeilijk jaar achter de rug. De vooropgestelde omzetgroei werd niet gerealiseerd, terwijl er heel wat personeelswissels waren die hun impact hadden op het verloop van bepaalde werven. Intussen werd het personeelsbestand versterkt, maar het blijft een moeilijke markt door de huidige besparingen bij de overheid. 2017 zou terug met winst moeten kunnen afgesloten worden.

 

Alfa Park

Alfa Park presteerde behoorlijk in 2016, waarbij interessante ‘service level overeenkomsten’ met key accounts werden binnengehaald, de omzet in de bestaande parkings positief evolueerde zodat ze stilaan op kruissnelheid komen, en de kosten daalden. Desalniettemin droeg Alfa Park nog steeds niet positief bij tot het groepsresultaat. In 2016 werd nagedacht hoe, op basis van het bestaande platform dat succesvol is geëvolueerd, de groei van deze activiteiten nog kan versneld worden.

 

Vooruitzichten 2017

De eerste helft van 2017 zal gekenmerkt worden door een lagere omzet, aangezien er heel wat projecten voor key accounts en in bouwteams zijn waarvan de uitvoeringsfases pas in de tweede helft van 2017 aanvangen. Het orderboek voor 2017 en de volgende jaren is met 127 miljoen euro al goed gevuld, ook omdat dit nog geen rekening houdt met ondertussen binnengehaalde projecten zoals de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen. In 2017 zal verder gewerkt worden aan het ‘operational excellence’ programma ‘Secure’, zodat het een transitiejaar zal worden.

Van Lare -1-NL

Open

Persberichten

28/06/2011 Van Laere en Vooruitzicht reiken elkaar de hand